Tools

Vind hier tools die kunnen helpen om (aspecten) van HNTW aan te pakken!
Je kan zoeken naar een specifieke tool door te selecteren via één of meerdere filters:

 • Thema: resultaatgericht werken, sociale cohesie, arbeidsorganisatie, ...
 • Types: checklist, boek, spel, methodiek, ...
 • Beschikbaarheid: gratis of betalend

 

Zie hier ook onze Pinterest pagina met interessante werken/boeken.

You must have Javascript enabled to use this form.
 • 5
  (1 stem)
  Draagvlak creëren voor visie
  Handleiding/stappenplan
  Betalend

  Ingrediënten voor een effectieve, efficiënte en prettige werkomgeving

 • 5
  (1 stem)
  Draagvlak creëren voor visie
  Spel
  Betalend

  Mensen vormen het verbindende element binnen Het Nieuwe Werken. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij aan tegen de huidige organisatie? Het Nieuwe Werken spel is een middel om een dialoog op gang te brengen binnen uw organisatie.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Draagvlak creëren voor visie
  Spel
  Betalend

  Tzatziki is een informatief simulatiespel dat de deelnemers laat kennismaken met de invloed van arbeidsorganisatie.

 • 5
  (1 stem)
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Gratis

  Appreciative inquiry is een methode die gericht positieve ervaringen en voorbeelden in de werkcontext gebruikt als basis om te leren. Vaak worden problemen of lastige situaties centraal gesteld om te verbeteren/veranderen en wordt het positieve in de werkcontext naar de achtergrond gedrukt.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Gratis

  Force Field Analysis is een methodiek die toelaat om in een team of organisatie te peilen naar de ‘te verwachten weerstand tegen verandering’. Die verandering kan te maken hebben met reorganisatie, invoeren van nieuwe technologie, rolverandering, etc. De Force Field Analysis laat toe om de diverse ‘faciliterende’ en ‘hinderende’ krachten voor verandering in kaart te brengen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Handleiding/stappenplan
  Gratis

  U heeft met de Gids voor het nieuwe werken (HNW) een praktisch hulpmiddel in handen om binnen uw woningcorporatie aan de slag te gaan met het nieuwe werken of daarin juist een volgende stap te zetten. Het nieuwe werken is een manier van samenwerken waarmee u uw organisatie flexibeler en slagvaardiger maakt. Het draagt in belangrijke mate bij aan het duurzaam meedoen van medewerkers.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Vragenlijst
  Gratis

  Ben jij ook benieuwd of jij en je organisatie klaar zijn voor Het Nieuwe Werken? Wil je weten of je werkplek HNW-proof is, je ICT-ondersteuning up to date is en vooral, heeft iedereen in de organisatie al het Nieuwe Werken gevoel? Met deze test krijg je op al deze vragen het antwoord.

  Wat is er zo uniek aan deze test?

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Vragenlijst
  Betalend

  New Worlds of Work  is een set aan wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde meetinstrumenten. Hiermee kunnen organisaties een bedrijfskundige analyse maken van de wijze waarop medewerkers (en hun leidinggevenden) verschillende werkgerelateerde aspecten waarderen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Gratis

  De stakeholdersaanpak is een denkoefening die als doelstelling heeft om tijdig alle belanghebbenden, die bij de uitwerking van de projectplannen betrokken moeten worden, in kaart te brengen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Betalend

  Hoe presteert uw kantoorhuisvesting?