Stakeholdersanalyse

Stakeholdersanalyse

0
Nog geen stemmen
Draagvlak creëren voor visie
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

De stakeholdersaanpak is een denkoefening die als doelstelling heeft om tijdig alle belanghebbenden, die bij de uitwerking van de projectplannen betrokken moeten worden, in kaart te brengen. De belanghebbenden kunnen individuen of groepen (afdelingen, teams) zijn die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het project of die net veroorzaker kunnen zijn van stagnatie indien hun belang niet op de juiste wijze in rekening wordt gebracht bij het opstellen van de projectplannen.

Aanpak 

De stakeholderanalyse verloopt in een aantal stappen:

  • identificatie van het algemene probleem waarrond het project draait;
  • identificatie van groepen die belangen kunnen hebben bij het potentiële project;
  • onderzoek naar de mogelijke rol, individuele interesse en capaciteit om aan het project deel te nemen voor elk van de belanghebbenden;
  • bezinning over de relaties tussen stakeholders onderling, in het bijzonder over mogelijke conflicthaarden;
  • beslissing over welke groepen rechtstreeks bij het project betrokken moeten worden (en welke op een andere manier over de projectvoortgang geïnformeerd zullen worden).
Beschikbaarheid 

Meer informatie over de aanpak van een stakeholdersanalyse en een voorbeeld van een stakeholdersmatrix kan hier gevonden worden.