Wat is Het Nieuwe Teamwerken?

Het Nieuwe Werken (HNW) brengt een andere manier van samenwerken binnen teams met zich mee en heeft onvermijdelijk een grote impact op de rol van leidinggevenden.  Onderzoek en praktijkverhalen tonen aan dat het succesvol implementeren van HNW in sterke mate afhangt van de steun en ondersteuning van leidinggevenden.

Dit kennisplatform gaat in op de vraag hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden om Het Nieuwe TeamWerken (HNTW) te doen slagen binnen hun werkcontext:

  1. Welke uitdagingen brengt HNTW met zich mee voor leidinggevenden en hun teams?
  2. Welke rol vervult de leidinggevende binnen HNTW?
  3. Hoe kunnen leidinggevenden ondersteund worden om HNTW succesvol te implementeren in hun teams?

     

 

Informatie uit wetenschappelijke hoek wordt afgewisseld met inzichten uit de praktijk. De tools kunnen u inspireren of helpen om (aspecten van) HNTW aan te pakken.