Leider zonder masker: pleidooi voor een mindshift naar moedig (politiek) leiderschap

4.5

De tijd van command & control is definitief voorbij. Ook leiders hebben emoties en twijfels.Hieronder volgt een pleidooi voor moedig (politiek) leiderschap.

Oude paradigma’s sneuvelen. De shift in mindset is volop ingezet. Meer en meer mensen beseffen dat we allemaal een invloed op elkaar uitoefenen. We voelen ons één met anderen.

Hoe we reageren en wat we zeggen wordt bepaald door onze gedachten en emoties. Onze gedachtewereld is de enige plek waar we zelf de meeste invloed en ook grootste verantwoordelijkheid over hebben. Alleen door zelf de verandering te zijn – being the change – zoals Gandhi het zei, kunnen we meer vrede, liefde en wijsheid in de wereld rondom ons brengen.

 

Zelf de verandering zijn

Maar hoe doen we dat? Het is niet eenvoudig om het roer om te gooien en los te komen van hoe we het altijd gedaan hebben.

Reeds lang leven we in een dominant paradigma van materialisme, overconsumptie, hebzucht, onrecht, ongelijkheid en geweld aangevuurd door angst. Dat paradigma is nu echter aan het instorten, mindsets shiften. We kunnen deel uit maken van iets nieuw, dat meer afgestemd is op de natuur en meer gebalanceerd, holistisch, mededogend, creatief, liefdevol en wijs is.

Als mens en als organisatie. Door meer te leven vanuit ons hart in plaats vanuit angst. Bedrijven en organisaties spelen een cruciale rol in het verwezenlijken van die ommezwaai. 

In “Leider zonder Masker” beschrijf ik organisaties als katalysator voor persoonlijke groei: mensen stimuleren om hun volledige potentieel mee te brengen en te werken vanuit hun hart. Op die manier vullen we de nood aan een nieuwe organisatievorm, waarin zingeving centraal staat, in. Licht als antwoord op duisternis. Leadership by purpose in plaats van management by fear.

Uiteraard heb je daar de juiste (politieke) leiders voor nodig. Natuurlijke leiders, die kunnen connecteren, zich kwetsbaar opstellen, het grote geheel zien en de emotionele moed hebben om met mededogen in dialoog te gaan.

 

3 pijlers: zelfsturing, heelheid en het hebben van een evolutief doel

Waar Frederic Laloux in zijn boek (2015) "Reinventing organisations' een kader schept om tot een empowermentcultuur te komen, reik ik zelf in “Leider zonder Masker” (2015) een concreet doeboek aan voor leiders die willen investeren in hun medewerkers en in zichzelf. De kern van dat doeboek is als leider leren omgaan met je angsten, je beperkende overtuigingen. Zowel Frederic Laloux als ikzelf zijn overtuigd van de wisselwerking tussen engagement op het werk en zingeving, en willen daartoe bijdragen.  Een absolute must, zeker nu in deze chaotische wereld - ook voor politieke leiders.

Laloux (2015) spreekt in zijn boek over 3 pijlers: zelfsturing, heelheid en het hebben van een evolutief doel. Hieronder vind je kort uitgelegd wat deze 3 pijlers inhouden, aangevuld met mijn visie op de rol van leiders in deze shift.

 

Zelfsturing – Selfmanagement

Met zelfsturendheid wordt bedoeld dat binnen teams of organisaties afhankelijk van het onderwerp waar rond gewerkt wordt, de leiding wordt genomen door de meest betrokken of meest onderlegde persoon. Zo ontstaat er een wisselend leiderschap.

Tijdens begeleidingen hoor ik vaak volgende angsten: "“Wat is de rol van de leidinggevende, is die niet overbodig? Bestaat er nog een hiërarchisch verband? Hoe houden we dan controle over de resultaten?“   De nieuwe, zeer belangrijke rol van het management bestaat uit het voorbeeld geven. De leidinggevende moet laten zien dat het oké is om de controle  los te laten. Het is zijn taak een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich kwetsbaar durft opstellen. Alleen dan ontstaat er ruimte voor creatieve nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Ook onze politieke leiders zullen nu meer dan ooit voor inclusiviteit moeten gaan. Met alle partijen rond de tafel zitten, elkaar in de ogen durven kijken en het eigenbelang opzij zetten voor het collectief. 

Een leider kan dat door aan te geven dat hij ook niet alle antwoorden heeft, dat hij ook twijfels en emoties heeft. Om dat te kunnen moeten leidinggevenden  echter eerst hun eigen angsten onder ogen zien, wat vaak zeer confronterend is. 

Welke angsten zijn dat dan? De angst om niet goed genoeg te zijn, de angst om afgewezen te worden, de angst om er niet bij te horen, de angst om tijd te verliezen, de angst om niet het verwachte resultaat te behalen, ...

 

Heelheid – Wholeness

In zelfsturende organisaties wordt verlangd dat mensen volledig aanwezig zijn. Met hun emoties, intuïtie, diepere verlangens, hun masculiene én feminiene energie en uiteraard ook met hun rationele kant. Die rationele kant is vaak het enige dat mensen nu tonen, omdat net dat deel enorm gewaardeerd wordt in de huidige bedrijfscultuur.

Mensen doen vooral wat ze denken dat van hen verwacht wordt, iedereen speelt het spelletje mee. Mensen die maar een klein deel van zichzelf meebrengen naar het werk, beschikken ook maar over een klein deel van hun energie. Volgens mij ligt hier een directe link naar de vele burn- en bore-outs, cvs, depressies, het hoge aantal zelfdodingen en uiteraard naar het groot aantal mensen dat zich niet gewaardeerd voelt.

Organisaties hebben maatschappelijk een zeer belangrijke taak te vervullen in het creëren van sociale - en werkomgevingen waar mensen het aandurven aan zichzelf te werken om zo hun volle potentieel te kunnen gebruiken.  Je authentieke zelf zijn, zonder masker, dat durven mensen vaak niet. Zeker niet als de persoon van wie ze financieel afhankelijk zijn dat niet doet.  Vandaar de grote voorbeeldfunctie die leiders hebben.

 

Evolutief doel - Evolutionary purpose

Met evolutief doel wordt bedoeld dat het niet langer de leider is die bepaalt waar de organisatie naar toe gaat. Het is de organisatie zelf die bepaalt waar ze naar toe gaat. "Sense & response" in plaats van "Command & Control"

Kunnen onze politieke leiders naar onze maatschappij kijken als een levend organisme, dat klaar is om zijn volgende stap in bewustzijn te nemen? Kunnen zij de stem horen van een bevolking die zich niet wil laten leiden door angst en haat. Natuurlijk willen we in een veilige samenleving leven, maar veiligheid kan er maar zijn als iedereen zich veilig en aanvaard voelt. 

Meer en meer is er een roep naar het nieuwe. Mensen willen bijdragen aan een vrije wereld. Ze willen dingen doen die zinvol zijn. Zowel op individueel als organisatorisch vlak. Er zijn bedrijven die het begrepen hebben en het organisatiedoel laten samen vallen met individuele zingeving. Ook in onze maatschappij geven veel groeperingen het voorbeeld. Kunnen we als maatschappij luisteren naar het humane en ons boven de angst stellen? Want het is net de angst die onze vrijheid ondergraaft. We mogen ons niet laten manipuleren.

Laten we samen voor een "evolutionary purpose" gaan: onze kinderen een mooie en zinvolle toekomst geven. Laten we met hen de wijsheid delen die zij al in zich dragen ... en ja ... dat vraagt emotionele moed.

 

Ann Baeke,  naturalleadership.be

 

Bovenstaande blog is een ingekorte versie van een blog die Ann Baeke midden november schreef naar aanleiding van de terreurdaden in Parijs: een oproep naar meer emotionele moed bij onze politieke leiders.

 

Referenties

Laloux, F. (2015). Reinventing organizations. Leuven: Lannoo Campus.

Boaz, N. en Fox, E. A. (2014). Change leader, change thyself. McKinsey Quarterly.

Brown, B. (2012). De kracht van kwetsbaarheid. Utrecht: A.W. Bruna.

Hsieh, T. (2010). Delivering Happiness. New York: Business Plus.

Lencioni, P. (2005). Overcoming the five dysfunctions of a team. San Francisco: Jossey-Bass.

Baeke , A. (2015). Leider zonder Masker. Leuven: LannooCampus.

 

Meer antwoorden en oplossingen om toch tot die shift in organisaties te komen?

De weg naar engagement en zingeving, vind je in "Leider zonder Masker". Wil je het boek bestellen? Klik hier of stuur een bericht naar ann@naturalleadership.be.

 

Proeven van mijn aanpak?

15/3: Volg de Road to Freedom avondworkshop  (Ann Baeke & Wouter Torfs).  Ik geef je meer zicht in het Transformation & Performance model. Wouter past zijn eigen ervaring toe op het model.

12/4: Neem deel aan de Leadership Road to Freedom. Een dag om naar diepere inzichten te gaan en  je persoonlijk leiderschap verder vorm te geven. We werken met de methoden zoals besproken in "Leider zonder Masker".

Als je wil evolueren naar een engagementscultuur is het opnemen van je persoonlijk leiderschap de eerste stap. Wil je weten hoe ver jij staat in je persoonlijk leiderschap?

Doe de gratis ZELF TEST!