Gids voor HNW

Gids voor HNW

0
Nog geen stemmen
Draagvlak creëren voor visie
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

U heeft met de Gids voor het nieuwe werken (HNW) een praktisch hulpmiddel in handen om binnen uw woningcorporatie aan de slag te gaan met het nieuwe werken of daarin juist een volgende stap te zetten. Het nieuwe werken is een manier van samenwerken waarmee u uw organisatie flexibeler en slagvaardiger maakt. Het draagt in belangrijke mate bij aan het duurzaam meedoen van medewerkers. Het nieuwe werken is een andere manier van het organiseren van werk waarbij medewerkers meer vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om –binnen gestelde kaders– hun werk in te vullen. Deze gids voor het nieuwe werken helpt u om deze aspecten bespreekbaar te maken. Binnen uw afdeling P&O, de OR, het management en met uw overige collega’s in de organisatie. Het nieuwe werken vraagt (vaak) om een andere manier van denken. Het is dikwijls een cultuuromslag. Die maak je niet van de een op de andere dag. De ene organisatie heeft baat bij een grootschalige aanpak, terwijl anderen juist met enkele aspecten aan de slag gaan. Deze gids gaat in op de fasen die u kunt doorlopen. In elke fase worden doel, aanpak en aandachtspunten beschreven, af en toe aangevuld met goede voorbeelden en tips. U kunt zelf bepalen waar u instapt, geheel afhankelijk van de huidige situatie binnen uw woningcorporatie

Aanpak 

 

 

Beschikbaarheid 

De Gids HNW is hier beschikbaar.