Force Field Analysis

Force Field Analysis

0
Nog geen stemmen
Draagvlak creëren voor visie
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Force Field Analysis is een methodiek die toelaat om in een team of organisatie te peilen naar de ‘te verwachten weerstand tegen verandering’. Die verandering kan te maken hebben met reorganisatie, invoeren van nieuwe technologie, rolverandering, etc. De Force Field Analysis laat toe om de diverse ‘faciliterende’ en ‘hinderende’ krachten voor verandering in kaart te brengen. Deze krachten zijn personen, processen, structuren, gewoontes, houdingen, kennis, .. en kunnen zich zowel op persoonlijk, team, organisatie of breder omgevingsniveau situeren.

Het einddoel van een Force Field Analysis meeting is een actieplan dat de ‘hinderende factoren’ aanpakt en hun impact op de verandering probeert te verminderen en tezelfdertijd probeert de ‘faciliterende krachten’ die de verandering ondersteunen, te maximaliseren.

Aanpak 

Deze methodiek kan gebruikt worden:

  • om te begrijpen waarom de invoering van een nieuwe werkwijze niet werkt en om een verbeterplan op te stellen
  • tijdens de analyse, design en planning fase binnen Project Management
  • om focusgroepen bewust te maken van de nood voor verandering
  • als een format voor interne communicatie
  • als interne of externe consultant, om een goede analyse te maken van de organisatie en feedback te geven aan de klant.
Beschikbaarheid 

Bron: Move! Organizational Learning. Download hier de tool.