Tzatzikispel

Tzatzikispel

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Draagvlak creëren voor visie
Spel
Betalend
Beschrijving 

Tzatziki is een informatief simulatiespel dat de deelnemers laat kennismaken met de invloed van arbeidsorganisatie. De bedoeling is dat men inzicht krijgt hoe arbeidsorganisatie, de manier waarop je het werk in een bedrijf of organisatie opdeelt en verdeelt, invloed heeft op 2 belangrijke zaken: 1) de prestaties van het bedrijf of de organisatie en 2) de kwaliteit van de arbeid van de werknemers.

Het is gebaseerd op het model van Karasek, een sociologisch model dat jobs inschat volgens 2 kenmerken: 1) taakeisen en 2) regelmogelijkheden. Al naar gelang deze twee kenmerken in een bepaalde job laag/hoog zijn, voelen werknemers zich (gemiddeld) beter in hun vel, hebben ze meer leermogelijkheden, minder kans op stress, en wordt het bedrijf ook slagkrachtiger, presteert het beter.

Het spel heeft als hoofddoelstelling inzicht te geven in het model van Karasek door het te ‘beleven’. Het leereffect ontstaat door het ‘doen’: het ervaren van wat er gebeurt met jezelf, de andere deelnemers en het observeren van de uitkomst van het spel.

De deelnemers zullen merken welke (negatieve) gevolgen beperkte taakeisen en regelmogelijkheden kunnen hebben. Ze zien ook hoe het anders kan, hoe goed de prestaties en het gevoel van een team kunnen zijn als je “actief werk” of “werk van betekenis” creëert. Zo maakt men kennis, op een erg laagdrempelige manier, met de basisprincipes van “sociale innovatie”.

Aanpak 

Het spel is inzetbaar op verschillende manieren binnen bedrijven of organisaties:

  • Bij een eerste kennismaking met sociale innovatie
  • Als sensibilisering van bepaalde doelgroepen, personeelscategorieën, teams
  • Binnen een concreet traject rond arbeidsorganisatie: als kick-off, ter creatie van draagvlak; als onderdeel van het veranderingsproces, als opleiding van werknemers, als stimulatie voor de participatie van werknemers in het vormgeven van hun eigen arbeidsorganisatie,…

Door de nadruk op “beleving”, dan wel uitleg of overtuiging is het spel inzetbaar voor een brede doelgroep: arbeiders, bedienden, leidinggevenden, stafdiensten, bedrijfsleiders.

De groep wordt opgedeeld in 4 teams, die elk instructies krijgen voor het maken van tzatziki. De 4 teams representeren de 4 kwadranten van Karasek. Er is zo goed als geen inleiding vereist, de sessie start onmiddellijk met actie. Tijdens de nabespreking wordt de link gelegd tussen de activiteiten tijdens het spel en het model van Karasek. Er wordt besproken wat men heeft gezien en ervaren. Zo bouwen de deelnemers zelf het model op en begrijpen ze de principes achter de theorie.

De begeleiding van het spel dient te gebeuren door een spelleider die de principes van innovatieve arbeidsorganisatie machtig is. Flanders Synergy, competentiepool innovatieve arbeidsorganisatie, geeft opleiding rond deze principes, en heeft een train-the-trainer ontwikkeld voor de begeleiding van het tzatziki-spel. De door Flanders Synergy opgeleide consultants kunnen ingezet worden voor de spelbegeleiding.

Beschikbaarheid 

Voor verdere informatie omtrent het spel kan contact opgenomen worden met Flanders Synergy.