Competentiescan HNTW voor leidinggevenden

Competentiescan HNTW voor leidinggevenden

2.5
(2 stemmen)
Algemeen
Scan
Gratis
Beschrijving 

Deze competentiescan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van een ESF onderzoeksproject rond Het Nieuwe Team Werken (HNTW). De quick scan bevraagt een aantal competenties van de leidinggevende die centraal staan binnen HNTW. De competentiescan dient als een reflectietool om inzicht te krijgen in de eigen sterktes en mogelijke ontwikkelpunten als leidinggevende.

Een bijhorende actiemap werd ontwikkeld die inzoomt op elke competentie en tips & tricks aanreikt om deze competenties te versterken.

Aanpak 

Toelichting bij de scan:

  • De scan bestaat uit 20 stellingen.
  • Het invullen ervan duurt ongeveer 5 minuten.
  • U dient de scan in één keer volledig in te vullen.
  • Nadat u de competentiescan hebt ingevuld, krijgt u een overzicht van uw gemiddelde score per competentie, verdere toelichting bij de competenties én een interpretatie van uw scores.
     

Hoe kan u de scan het beste invullen?

  • U krijgt telkens 5 stellingen te zien.
  • Bij elk van de stellingen dient u aan te geven in welke mate u het eens bent met de stelling.
  • Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden, het gaat om uw persoonlijke mening/ervaring/gevoelens.
Beschikbaarheid 

De scan kan ingevuld worden via deze link. Download onderstaand ook de bijhorende actiemap.