New Worlds of Work

New Worlds of Work

0
Nog geen stemmen
Draagvlak creëren voor visie
Vragenlijst
Betalend
Beschrijving 

New Worlds of Work  is een set aan wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde meetinstrumenten. Hiermee kunnen organisaties een bedrijfskundige analyse maken van de wijze waarop medewerkers (en hun leidinggevenden) verschillende werkgerelateerde aspecten waarderen.

Dit meetinstrument onderzoekt eveneens de gepercipieerde performance op de dimensies People (arbeidstevredenheid, work-life balance), Profit (flexibiliteit, innovatief werkgedrag en productiviteit) en Planet (duurzaam werk- en reisgedrag).

Het instrument wordt idealiter voorafgaand aan de invoering van Het Nieuwe Werken ingezet (voormeting) en vervolgens na introductie van Het Nieuwe Werken (nametingen). Het instrument stelt organisaties in staat om de effecten van Het Nieuwe Werken interventies vast te stellen, en geeft advies en verbeterpunten voor verschillende dimensies van Het Nieuwe Werken en de organisatie.

Het instrument is modulair opgezet, dat wil zeggen dat er gekozen kan worden bepaalde aspecten wel of niet in de analyse mee te nemen. Ook wordt met het instrument onderzocht welke werkdimensies bijdragen aan (verbetering van) performance van Het Nieuwe Werken.

Aanpak 

Onderzoek op basis van het New Worlds of Work  gebeurt primair aan de hand van een of meerdere surveys (afhankelijk van het aantal meetmomenten in het kader van effectmeting) met zowel medewerkers als managers. Daarnaast dient New Worlds of Work als basis voor aanvullende interviews en reflectiesessies met leidinggevenden en het top managementteam. Interviews met medewerkers zijn optioneel.

Beschikbaarheid 

Een voorbeeld van de resultaten van de New Worlds of Work Vragenlijst is hier beschikbaar.