Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

5
(1 stem)
Draagvlak creëren voor visie
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Appreciative inquiry is een methode die gericht positieve ervaringen en voorbeelden in de werkcontext gebruikt als basis om te leren. Vaak worden problemen of lastige situaties centraal gesteld om te verbeteren/veranderen en wordt het positieve in de werkcontext naar de achtergrond gedrukt. Een focus op het negatieve (de problemen en fouten) leidt vaak tot moeizame en vermoeiende gesprekken, wat veel energie en inzet van werknemers vergt. Appreciative inquiry benadrukt het positieve en stelt hetgeen gelukt is centraal. Vertrekken vanuit een positief startpunt creëert meer energie en dynamiek, zodat werknemers geïnspireerd en gemotiveerd aan de slag gaan. Een positieve instelling beïnvloedt dus het gedrag van werknemers en zorgt ervoor dat de slaagkans voor verandering vergroot.

Aanpak 

De nadruk van AI ligt op het naar boven brengen van ‘best practices’ uit het verleden, het herkennen van wat goed gaat vandaag, en tenslotte verder bouwen op deze energie-gevende krachten om een levenskrachtige toekomst mogelijk te maken.

Een volledige AI-aanpak bestaat uit 4 fasen, het 4-D proces:

  • Discover (Ontdek – wat geeft leven?) is het ontdekken en positief waarderen van wat nu reeds succesvol is, en het onderzoeken welke krachten deze successen mogelijk maken.
  • Dream (Droom – wat zou het kunnen zijn?) is de fase waarin mensen zich een gewenste toekomst voorstellen.
  • Design (Ontwerp – hoe kan het zijn?) is de derde fase waarin de droom vertaald wordt naar de werkelijkheid. Op basis van een dialoog wordt een gezamenlijk ontwerp gemaakt van de organisatie in de toekomst.
  • Destiny (Verwezenlijk – hoe zal het zijn?) is de laatste fase waarbij de toekomst geconstrueerd wordt door het concreet maken van de innovaties en het formuleren van acties.
Beschikbaarheid 

Meer informatie over de appreciative inquiry methode kan u hier vinden.
De website http://www.talententoolbox.nl/ bevat heel wat tools rond deze methodiek.