(zelf)diagnose-instrument teamontwikkeling

(zelf)diagnose-instrument teamontwikkeling

4
(1 stem)
Sociale cohesie
Boek
Gratis
Beschrijving 

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van teams. Het werken in teams wordt niet zomaar van de ene op de andere dag een succes. Kommers & Dresen (2010) geven in hun boek ‘teamwerken is teamleren’ praktische informatie over het proces van ontwerpen, invoeren en ontwikkelen van teams in het onderwijs. Hoewel gericht op het onderwijs, biedt dit boek relevante inzichten over teamontwikkeling en de rol van leidinggevenden die evenzeer van toepassing zijn in andere contexten.

Het boek bevat een zelfdiagnose-instrument (pagina 85) om de teamontwikkeling van teams in kaart te brengen.

Aanpak 

Het instrument  is gebaseerd op het vierfasen model van Amelsfoort (2000). De vier fasen zijn aangeduid in de horizontale as van de matrix.
Een team ontwikkelt zich op de volgende dimensies

  1. Resultaatgerichtheid
  2. Taak- en rolverdeling
  3. Werkwijzen en zelfstandigheid
  4. De onderlinge relaties.

De ontwikkelingsdimensies staan op de verticale as van de matrix aangegeven. Elke dimensie is weer uitgewerkt in vier verschillende onderdelen, waarvoor per fase van de teamontwikkeling een omschrijving is gegeven die typerend is voor die fase. Het fasemodel is een groeimodel. In theorie ontwikkelt een team zich van links naar rechts. Het is de bedoeling om per regel de typering te zoeken die het meest herkenbaar is voor het team waarvoor de diagnose gemaakt wordt. (In principe zijn dan de typeringen links ervan of nog geldig of eerder geldig geweest). De typering die het meest herkenbaar is kan aangegeven worden door het eerste rondje onder het desbetreffende vakje in de matrix aan te kruisen (huidig). Per dimensie kan in de onderste regel een gemiddelde score ingevuld worden.

Zo gewenst kan op vergelijkbare wijze aangekruist worden wat de Gewenste score is. Hiermee kan een doelstelling voor de teamontwikkeling worden geformuleerd.

Het instrument is bedoeld om in te laten vullen door bijvoorbeeld de teamleden en leidinggevende. De scores kunnen een geschikt startpunt  zijn voor het gesprek over de stand van zaken en de wensen met betrekking tot de ontwikkeling van het team.

Beschikbaarheid 

Het boek van Kommers & Dresen kan hier gratis gedownload worden.