Tools

Vind hier tools die kunnen helpen om (aspecten) van HNTW aan te pakken!
Je kan zoeken naar een specifieke tool door te selecteren via één of meerdere filters:

 • Thema: resultaatgericht werken, sociale cohesie, arbeidsorganisatie, ...
 • Types: checklist, boek, spel, methodiek, ...
 • Beschikbaarheid: gratis of betalend

 

Zie hier ook onze Pinterest pagina met interessante werken/boeken.

You must have Javascript enabled to use this form.
 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Methodiek
  Gratis

  Een verbeterteam is een projectmatig en bij voorkeur multidisciplinair samengesteld, tijdelijk team dat een concrete, nauw omlijnde opdracht krijgt om binnen de lopende processen/producten betere procedures uit te werken. Het team analyseert de bestaande situatie, formuleert zelf verbeterstappen, ontwerpt een nieuwe procedure, test deze uit en past desgevallend opnieuw aan.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Methodiek
  Gratis

  In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen.

  Voor een organisatie die een lerend netwerk opstart of erin participeert, kunnen onder meer deze motieven spelen:

 • 4
  (1 stem)
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Deze vragenlijst, ook wel de Gallup vragenlijst genoemd,  is een meting van het arbeidsklimaat door middel van slechts 12 relevante vragen. De Gallup Organization heeft de voorbije 25 jaar ruim een miljoen werknemers ondervraagd. Zij gingen op zoek naar een gering aantal vragen waarmee een goed arbeidsklimaat kan worden gemeten.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Draagvlak creëren voor visie
  Spel
  Betalend

  Tzatziki is een informatief simulatiespel dat de deelnemers laat kennismaken met de invloed van arbeidsorganisatie.

 • 2.5
  (2 stemmen)
  Algemeen
  Scan
  Gratis

  Deze competentiescan werd ontwikkeld door de Vlerick Business School in samenwerking met de Arteveldehogeschool, in het kader van een ESF onderzoeksproject rond Het Nieuwe Team Werken (HNTW). De quick scan bevraagt een aantal competenties van de leidinggevende die centraal staan binnen HNTW.

 • 5
  (1 stem)
  Algemeen
  Checklist
  Gratis

  Dertig leden van de Yammer Community Over Het Nieuwe Werken – The Lighthouse (Kluwer) werkten samen een checklist uit voor de Nieuwe Medewerker/thuiswerker! Het document vormt een leidraad waarmee leidinggevenden en medewerkers zelf verder aan de slag kunnen gaan.

 • 4
  (1 stem)
  Sociale cohesie
  Boek
  Gratis

  Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van teams. Het werken in teams wordt niet zomaar van de ene op de andere dag een succes. Kommers & Dresen (2010) geven in hun boek ‘teamwerken is teamleren’ praktische informatie over het proces van ontwerpen, invoeren en ontwikkelen van teams in het onderwijs.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Algemeen
  Boek
  Gratis

  Boek geschreven door Dik Bijl (2009)

 • 5
  (1 stem)
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Gratis

  Appreciative inquiry is een methode die gericht positieve ervaringen en voorbeelden in de werkcontext gebruikt als basis om te leren. Vaak worden problemen of lastige situaties centraal gesteld om te verbeteren/veranderen en wordt het positieve in de werkcontext naar de achtergrond gedrukt.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Algemeen
  Boek
  Betalend

  Boek van Frank Van Massenhove & Tom Auwers (2012)

Pagina's