Tools

Vind hier tools die kunnen helpen om (aspecten) van HNTW aan te pakken!
Je kan zoeken naar een specifieke tool door te selecteren via één of meerdere filters:

 • Thema: resultaatgericht werken, sociale cohesie, arbeidsorganisatie, ...
 • Types: checklist, boek, spel, methodiek, ...
 • Beschikbaarheid: gratis of betalend

 

Zie hier ook onze Pinterest pagina met interessante werken/boeken.

You must have Javascript enabled to use this form.
 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Door uw eigen persoonlijkheid te leren kennen bent u effectiever in uw werk en in de relaties met anderen. U kunt gedrag van anderen beter inschatten en begrijpen. Daar kunt u vervolgens weer op anticiperen. Door elkaars persoonlijkheid te leren kennen is het team effectiever. Iedereen heeft sterke kanten, maar ook begrenzingen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Persoonlijkheden raken aan veel aspecten van een organisatie. Voorbeelden zijn de manier van leidinggeven en het functioneren van teams in een context van HNTW. Door het verkregen inzicht in de persoonlijkheid van uzelf en/of anderen is The Big Five een krachtig middel om uw effectiviteit als manager, coach of teamgenoot te vergroten.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Resultaatgericht werken
  Checklist
  Gratis

  Deze checklist bestaat uit een QuickScan die ingaat op het Slimme Werken. ‘Hebben medewerkers alle tools voor handen om plaats-en tijdsonafhankelijk te werken?’ ‘Hebben medewerkers toegang tot hun documenten, mail en teleconferencing?’

 • 0
  Nog geen stemmen
  Algemeen
  Boek
  Gratis

  Boek geschreven door Victor de Pous & Jos van der Wielen (2010)

 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Handleiding/stappenplan
  Gratis

  Principes van zelfsturing is één van de 17 KWIC-instrumenten van KWIC Toolbox.

  In het instrument van (principes van zelfsturing), komen 9 ontwerpprincipes voor effectief teamwerk aan bod. Deze principes zijn bedoeld als richtsnoer bij het ontwerpproces.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Arbeidsorganisatie
  Handleiding/stappenplan
  Gratis

  In de KWIC tool box zijn 2 instrumenten die helpen bij het regelen van bevoegdheden:

  Het ene instrument is een analytische benadering door Prof. Dr. Geert Van Hootegem. Dit is het instrument dat je best gebruikt in de design-fase bij een teamontwikkelingsfase van 0 tot 1.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Resultaatgericht werken
  Boek
  Gratis

  Boek geschreven door Dik Bijl en Wim Kweekel (2013)

 • 0
  Nog geen stemmen
  Resultaatgericht werken
  Artikel
  Gratis

  Resultaatgericht werken is een stijl van werken, waarbij de aandacht wordt gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van medewerkers. Hierdoor beleven zij in toenemende mate hun eigen toegevoegde waarde en zijn zij in staat om hun functie zelfstandig uit te voeren. De kern van resultaatgericht werken is de individuele afsprakencyclus.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Draagvlak creëren voor visie
  Methodiek
  Gratis

  De stakeholdersaanpak is een denkoefening die als doelstelling heeft om tijdig alle belanghebbenden, die bij de uitwerking van de projectplannen betrokken moeten worden, in kaart te brengen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Checklist
  Gratis

  Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team. Het is een soort samenwerkingsovereenkomst waarin de krachtlijnen van het teamwerk worden vastgelegd.

Pagina's