Persoonlijkheidstest The Big Five

Persoonlijkheidstest The Big Five

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

Persoonlijkheden raken aan veel aspecten van een organisatie. Voorbeelden zijn de manier van leidinggeven en het functioneren van teams in een context van HNTW. Door het verkregen inzicht in de persoonlijkheid van uzelf en/of anderen is The Big Five een krachtig middel om uw effectiviteit als manager, coach of teamgenoot te vergroten.

Met deze Big Five persoonlijkheidstest krijg je snel inzicht in je score op de vijf hoofddimensies van persoonlijkheid. De Big Five persoonlijkheidstheorie is de meest onderzochte en gebruikte persoonlijkheidstheorie.

Een belangrijk kenmerk van de Big Five is dat de scores op de karaktertrekken normaal verdeeld zijn. Dat wil zeggen dat je volgens de test niet per se óf extravert óf introvert bent. Je kunt ook iets er tussenin zijn. Hierdoor voelen deelnemers aan de test minder weerstand als ze de testscore zien. Ze hebben minder het gevoel dat ze in een hokje zijn gestopt. De volgende 5 karaktertrekken worden onderscheiden door de test:

  • Extraversie: de mate waarin een persoon behoefte heeft aan contact met anderen. Extraverte mensen zijn sociaal, actief, praatgraag, gericht op personen, optimistisch. Introverte mensen werken het liefst alleen of in een rustige omgeving.
  • Inschikkelijkheid (vriendelijkheid): gedraagt iemand zich meestal meegaand, tolerant en hulpvaardig? Of juist wat meer competitief en weinig medewerkend?
  • Zorgvuldigheid: Gaat een persoon georganiseerd en doelgericht te werk of ongestructureerd en doelloos?
  • Emotionele stabiliteit: Dit is het andere uiterste van neuroticisme. Neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn onzeker en nerveus. Emotioneel stabiele mensen zijn tevreden met zichzelf, ontspannen en weinig emotioneel
  • Openheid voor ervaring/ideeën: Openheid in de zin van het op zoek gaan naar nieuwe ervaringen. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn nieuwsgierig en fantasievol. Mensen die laag scoren zijn down-to-earth, en houden zich het liefst bezig met de feiten van het hier en nu.
Aanpak 

Geef aan hoezeer je de volgende stellingen toepasselijk vindt op jezelf. Dit kan zijn van:
--      Niet van toepassing
-       Weinig van toepassing
-/+    Niet/wel van toepassing
+      Wel van toepassing
++    Zeer van toepassing            

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de score zal zijn. Alle vragen dienen beantwoord te worden. Soms is het moeilijk om te kiezen. Maak dan toch je keuze zoals jij vindt dat het beste bij je past. Er zijn geen goede of foute antwoorden .Er wordt gebruikgemaakt van individuele rapportage. In het rapport vind je een kernachtige typering van je persoonlijkheid met uitleg over de 5 karaktertrekken die op jou van toepassing zijn.

 

Beschikbaarheid 

Bekijk hier de vragenlijsten online