Principes van zelfsturing

Principes van zelfsturing

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

Principes van zelfsturing is één van de 17 KWIC-instrumenten van KWIC Toolbox.

In het instrument van (principes van zelfsturing), komen 9 ontwerpprincipes voor effectief teamwerk aan bod. Deze principes zijn bedoeld als richtsnoer bij het ontwerpproces.

  1. Groep mensen
  2. Onder leiding van een teammanager
  3. Gezamenlijk werkt aan een afgeronde taak
  4. Zelf het werk coördineren
  5. Komen tot een meetbaar resultaat
  6. Zelfstandig beslist over het intern functioneren
  7. Regeltaken geheel of gedeeltelijk verdelen
  8. Eén aanspreekpunt
  9. Team bonus ipv individuele bonus

De ervaring leert dat deze principes in een concrete situatie aanleiding geven tot wezenlijke discussies. Zulke discussies  dragen bij aan het tot stand brengen van teams die passen in de desbetreffende situatie. Denk hierbij aan het karakter van het proces, de bestaande informatievoorzieningen, cultuur en de mogelijkheden van de mensen.