Kaizen team

Kaizen team

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Een verbeterteam is een projectmatig en bij voorkeur multidisciplinair samengesteld, tijdelijk team dat een concrete, nauw omlijnde opdracht krijgt om binnen de lopende processen/producten betere procedures uit te werken. Het team analyseert de bestaande situatie, formuleert zelf verbeterstappen, ontwerpt een nieuwe procedure, test deze uit en past desgevallend opnieuw aan. De nieuwe procedure wordt doorgetraind naar de collega’s (die niet direct in het project betrokken zijn). De nieuwe procedure wordt op regelmatige basis binnen een door de medewerkers zelf opgezet systeem geaudit.

Aanpak 

Het verbeterteam is een ad hoc team en werkt autonoom onder leiding van een coach. Het krijgt voldoende ruimte (tijd) en vrijheid om zijn eigen creatief proces te ontwikkelen en op gang te brengen. Out-of-the-box denken wordt gestimuleerd. Los van de gewone hiërarchie werken alle teamleden in het team op basis van ‘gelijkheid’. Het verbeterteam is in se een weerspiegeling van de medewerkerspopulatie die met het omschreven thema betrokken is. Daartoe moet men niet steeds de ‘best presterende’ meenemen, maar ook medewerkers met een zekere weerstand tegen veranderingsprocessen. Het verbeterteam wordt door het management gewaardeerd in zijn prestaties/resultaten. Er wordt bij voorkeur gekozen voor een moeilijk, aanslepend probleem, maar men waakt erover dat de doelstellingen niet te ruim gesteld worden, opdat de kansen op succes (onontbeerlijk) reëel blijven.

Beschikbaarheid 

Bron: http://www.innovatiefaandeslag.be/tool/kaizen-teams

Meer informatie over de aanpak van een verbeterteam kan u hier vinden.