Onder de loep

HNTW onder de loep! Wat kan wetenschappelijk onderzoek ons vertellen over HNTW? Welke bevindingen komen naar voor uit praktijkonderzoek? Hier zoomen we in op relevante inzichten voor de praktijk.

 • Voor wie is tijd-en plaatsonafhankelijk werken (niet) geschikt?

  Deze studie onderzocht in welke mate werknemers het gevoel hebben dat het plaats- en tijdonafhankelijk werken hun functioneren verbetert. Bovendien gingen de onderzoekers na of deze gepercipieerde effectiviteit afhankelijk is van de individuele psychologische behoeften. Concreet werd onderzocht in welke mate de gepercipieerde effectiviteit van TPOW afhankelijk is van volgende 4 psychologische behoeften: nood aan autonomie, nood aan verbondenheid, nood om zich competent te voelen en nood aan structuur. Nieuwe manieren van werken kunnen immers enkel succesvol zijn indien ze aansluiten bij de psychologische behoeften van werknemers.

 • Informatiedossier - Wat als we Nieuw gaan Werken?

  Publicatie van de Stichting Innovatie & Arbeid binnen de SERV, dat onder meer op basis van een literatuurstudie en observatie in acht bedrijven onderzoek deed naar hoe Het Nieuwe Werken er uit ziet op de werkvloer. Het onderzoek liep van februari 2013 tot maart 2014.

 • Verhoogt HNTW het engagement bij medewerkers?

  In deze wetenschappelijke paper van Brummelhuis, Bakker, Hetland, & Keulemans (2012) wordt onderzocht of het HNW binnen teams een positieve impact heeft op het engagement van medewerkers.

 • Wat werkt van Het Nieuwe Werken?

  Working paper van Stan de Spiegelaere, Guy van Gyes, Jos Benders, & Geert van Hootegem.
  In deze working paper wordt de samenhang tussen de vier principes van HNW en het innovatief gedrag van werknemers (IWG) onderzocht.

 • Hoe omgaan met virtuele teams?

  Deze engelstalige whitepaper 'Thriving on Virtual Teams', beschrijft de belangrijkste bevindingen die gepresenteerd werden op het Unify's 'amplifyTEAMS: experience!' seminar in Brussel (21/03/2013). Prof. Smaranda Boros van de Vlerick Business School deelt haar inzichten over hoe virtuele teams succesvol kunnen zijn.

 • Whitepaper: Leiderschap binnen HNTW.

  Deze whitepaper gaat in op de uitdagingen die leidinggevenden ervaren bij de implementatie van HNTW en mogelijke manieren om hen te ondersteunen. Heel wat input uit de praktijk werd verzameld aan de hand van een kwalitatief onderzoek met HR verantwoordelijken uit verschillende organisaties en sectoren. In de whitepaper worden 8 zaken geformuleerd die managers als uitdagend zien.

Pagina's