Wat werkt van Het Nieuwe Werken?

In deze whitepaper wordt onderzocht hoe de 4 dimensies van HNW (Tijds- en plaatsongebonden werken, zelfsturend werken, vrije toegang en circulatie van kennis en informatie en flexibele arbeidsrelaties) samenhangen met het innovatief gedrag van werknemers (IWG). De studie toont aan dat de succesfactoren van HNW zich bevinden op het terrein van de arbeidsorganisatie. Het gaat dan over autonomie van werknemers, de mogelijkheid thuis te werken, het werken in teams, het hebben van werkoverleg, de contacten tussen werknemers en de klachtencommunicatie. Deze aspecten dragen duidelijk bij tot het vormen van een werkplaats waar werknemers innovatiever aan de slag gaan. De aspecten die meer ingrijpen op de arbeidsvoorwaarden (contracttype, beloning, uurroosters) hebben vaak geen enkele positieve impact en blijken soms zelf negatieve consequenties te hebben in termen van innovatief gedrag (deeltijds werken).

Uit het onderzoek blijkt dat van alle aspecten van HNW, de belangrijkste weggelegd is voor 'zelfsturend werken'. Werknemers moeten bovenal grip hebben op hoe ze hun werk aanpakken. Dit kan vooral gebeuren door het geven van een hoge mate van autonomie aan werknemers of het organiseren van werknemers in teams (Delarue, 2009; Van Hootegem, Van Amelsvoort, Van Beek, & Huys, 2008). Andere aspecten van HNW zoals thuiswerk of frequent contact tussen werknemers dragen verder bij, maar zijn significant minder belangrijk voor innovativiteit bij werknemers.