Verhoogt HNTW het engagement bij medewerkers?

In deze studie werd onderzocht of het plaats- en tijdonafhankelijk werken een impact heeft op de bevlogenheid (het engagement) en de uitputting van medewerkers. Daarnaast werd nagegaan of de kwaliteit van de communicatie een effect heeft op deze relatie. Uit een vijf dagen durende dagboekstudie blijkt dat HNW ervoor kan zorgen dat de dagelijkse betrokkenheid toeneemt en de dagelijkse uitputting afneemt, dit ten gevolge van een verhoogde effectieve en efficiënte communicatie.

Dit is in lijn met andere studies die aantonen dat de nieuwe ICT middelen bijdragen aan een efficiënte en effectieve communicatie. Een paar voorbeelden van deze verbeterde effectiviteit en efficiëntie zijn:

  • werk-gerelateerde telefoontjes kunnen voeren terwijl men onderweg is;
  • het vermijden van teveel informele face-to-face onderbrekingen doordat men thuis werkt;
  • het voorzien van een gestructureerd overzicht van de taakverdeling onder teamleden via e-mail in plaats van een meeting op kantoor.
    ...

HNTW verbeterde ook de connectiviteit tussen collega’s, wat resulteert in verbeterde dagelijkse betrokkenheid en verminderde uitputting. De studie toont echter ook aan dat HNTW kan  bijdragen tot een verhoogde uitputting, omwille van de toegenomen onderbrekingen tijdens het werk. De uitdaging lijkt dus te liggen in het vinden van een balans tussen enerzijds het beschikbaar zijn voor werk-gerelateerde communicatie en anderzijds het tegelijkertijd waken dat er niet teveel onderbroken wordt gedurende het werk.

 

Het artikel kan hier gedownload worden.