Informatiedossier - Wat als we Nieuw gaan Werken?

Het Nieuwe Werken is een concept waarbij samenstellende delen elkaar versterken en versnellen: telewerken en flexibel werken, open kantoren, werkplekdelen, digitalisering van het werk en een vlakkere organisatiestructuur met een nieuwe manier van leiding geven die autonomie van de werknemers ondersteunt. De voornaamste voordelen zijn het inspelen op de vraag van werknemers tot meer flexibiliteit, voornamelijk via thuiswerk, de aanzienlijke besparing in huisvesting en, in organisaties waar dit van toepassing is, directere communicatie.

De beperkingen van HNW komen neer op de nadelen van het werken in een open kantoor, de risico’s op het doorvloeien van de privésfeer door het werk, en de behoefte die een deel van de werknemers heeft aan structuur. Het zal van de aard en personeelssamenstelling van een onderneming of organisatie afhangen in welke mate dit doorweegt.

Het Nieuwe Werken is een concept waarin de samenstellende delen elkaar versterken. Met enige zin voor overdrijving zou men kunnen stellen dat deze in een voortdurende beweging verder kunnen gaan tot de organisatie zelf bijna virtueel wordt. Zo ver komt het natuurlijk nooit: door de sociale interactie in een organisatie onder druk te zetten wordt vrij snel duidelijk hoe zeer die nodig is. Dat te beschermen is uiteindelijk de limiet van Het Nieuwe Werken, zoals in al de voorbeelden bleek.

 

 

Voor meer informatie omtrent dit dossier kan u terecht bij  Hendrik Delagrange.

Bron (hier kan u de publicatie downloaden): http://www.serv.be/stichting/kennisdocument/het-nieuwe-werken

Voor een presentatie van de onderzoeksresultaten (en andere gerelateerde presentaties) zie: http://www.mobielvlaanderen.be/hetnieuwewerken/