Hoe omgaan met virtuele teams?

Wat maakt dat een viruteel team succesvol is? Volgens Prof. Smaranda Boros is het antwoord een gedeeld mentaal model en een gedeelde identiteit.

Het hebben van een gedeeld mentaal model betekent dat alle teamleden dezelfde representatie hebben van wat een taak is, hoe ze de taak moeten uitvoeren en hoe ze moeten samenwerken. Prof. Boros geeft aan dat, ook al begrijpen we het belang en de gevolgen van een gedeeld mentaal model in ons dagelijks leven, we het toch vaak over het hoofd zien bij het starten van een virtueel team. Een gebrek aan een gedeeld mentaal model leidt tot lagere effectiviteit en zelfs conflicten. Een gedeeld mentaal model bestaat uit verschillende dimensies. De eerste dimensie is taakgerelateerd: teamleden moeten weten wat hun doel is en moeten akkoord gaan over waarom dit het doel is, ze moeten heel wat informatie delen ook al vinden ze het overbodig en moeten ervaringen delen. Als tweede dimensie moet gedefinieerd worden hoe het team zal samenwerken (hoe moet de communicatieflow gebeuren, hoe zal het team omgaan met culturen die conflicten willen vermijden, etc.).

Het andere kernaspect tot succes van een virtueel team is het hebben van een sterke teamidentiteit. Om dit te bereiken is het belangrijk om elkaar te leren kennen, zodat de team identiteit op een natuurlijke wijze opgebouwd kan worden. Teams moeten elkaar leren kennen, zelfs als ze elkaar niet fysiek ontmoeten. Belangrijk voor een sterke teamidentiteit is dat alle teamleden zich ervan bewust zjin dat ze vechten voor hetzelfde doel.