Coach-the-Coach Het Nieuwe Teamwerken

Deze coach-the-coach presentatie richt zich tot coaches/vormingsbegeleiders die HNTW willen ondersteunen en vorming op maat willen geven aan leidinggevenden. De presentatie is hiertoe voorzien van notities met toelichting om de slides te kunnen kaderen. 

Concrete doelstellingen van de vorming voor leidinggevenden:

  • De deelnemers kennen de definitie van HNTW en kunnen de verschillende aspecten die in de definitie aanwezig zijn toelichten.
  • De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat HNTW inhoudt en kunnen zelf voorbeelden geven van HNTW.
  • De deelnemers onderkennen de relevantie van HNTW.
  • De deelnemers hebben zicht op de verantwoordelijken als leidinggevende binnen HNTW.
  • De deelnemers zijn er zich van bewust dat een leidinggevende verschillende rollen vervult binnen HNTW.
  • De deelnemers weten met welke gevoeligheden ze rekening dienen te houden.
  • De deelnemers hebben zicht op de verschillende thema’s die binnen HNTW aandacht vragen.
  • De deelnemers voelen zich bekwaam om met HNTW aan de slag te gaan.

 

Werkwijze:

De vormingsbegeleider licht HNTW toe aan de hand van de presentatie (zie notities onder elke slide). De sessie wordt op een interactieve manier aangepakt (door middel van quiz, reflectiemomenten, …).   Het eerste deel van de presentatie gaat in op de context van HNTW, de beweegredenen, de uitdagingen en de belangrijkste factoren om van HNTW een succes te maken. Er wordt specifiek ingezoomd op het belang van de autonome medewerker & de rol van de leidinggevende. Het tweede deel reikt een aantal tools aan die ingezet kunnen worden tijdens een workshop met leidinggevenden, en die naargelang de uitdagingen van een team geselecteerd kunnen worden. Onderstaand kan u de presentatie en de toolfiches downloaden.