Recente berichten

 • In deze blog licht Claartje ter Hoeven onderzoeksbevindingen toe over de invloed van HNW op de synergie tussen medewerkers. Claartje L. ter Hoeven is universitair hoofddocent Corporate Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Haar onderzoeksinteresses omvatten voornamelijk flexible werkomgevingen, gebruik van communicatietechnologie op het werk en het welzijn van medewerkers.    

   

 • In deze blog gaat Marjette Slijkhuis dieper in op het topic structuurbehoefte, autonomie en Het Nieuwe Werken. Dr. Marjette Slijkhuis is docent Toegepaste Psychologie en onderzoeker bij Kenniscentrum Noorderruimte aan de Hanzehogeschool in Groningen. 

   

   

   

 • Eén van de bekendste en meest gebruikte definities van Het Nieuwe Werken werd opgesteld door Dik Bijl (2009), die in zijn boek HNW beschrijft als “een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.

 • In deze blog gaat Dries Berings dieper in op het topic organisatiecultuur, cultuurspiegels en Het Nieuwe Werken. Dr. Dries Berings is hoofddocent mens en organisatie en lid van de Human Relations Research Group, aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven in Brussel (FEB@Brussel). 

   

 • Reeds bij de start van hun industrieproject kan Flanders Synergy rekenen op interesse van Terumo. Voor zij die Terumo niet kennen: Terumo is een producent van medisch materiaal waaronder stents, katheders en guide wires. De plant in Haasrode biedt werkgelegenheid aan meer dan 600 mensen, maar de productieafdeling waarover de teamcoaches Vanessa Christiaens en Mieke Geypen vertellen gaat over zo’n 120 personen.

 • In deze 'vraag & antwoord' blog gaan we verder in op het topic job crafting. We stellen enkele vragen aan Inge De Clippeleer, lecturer en senior research associate binnen de Vlerick Business School. In haar executive coaching en onderwijs gaat het Inge altijd om de ontwikkeling van mensen, om zelfmanagement en om carrièremanagement. Ze maakt mensen bewust van hun unieke potentieel, voor zichzelf, voor anderen én voor hun organisatie.

 • Heb je je ooit afgevraagd hoe je meer voldoening uit je werk kan halen, zonder van werkgever of functie te veranderen? Job crafting kan een antwoord bieden.

 • De grondleggers van Het Nieuwe Werken beschouwden autonomie van werknemers als de basis van het concept, van waaruit alle andere aspecten volgen. Dankzij de technologische evolutie is het niet langer fysiek nodig om op een kantoor aanwezig te zijn. Dus waarom dan die lijn niet doortrekken en koppelen aan de visie op management en leiderschap? Hierbij maakt het niet uit hoe, waar, wanneer, maar enkel of de doelstellingen gehaald worden.

 • In deze vijfde 'vraag & antwoord' blog gaan we verder in op het topic collectief belonen. We stellen een aantal vragen aan Dr. Stan De Spiegelaere, onderzoeker bij HIVA KULeuven. In zijn recent doctoraatsonderzoek ligt de focus op flexibele werkgelegenheidsverhoudingen en de relatie met het innovatief gedrag van werknemers.  Zijn onderzoek richt zich tegenwoordig o.a. op kwaliteit van werk en sociaal overleg.

 • De beste ideeën zijn niet noodzakelijk de meest recente. Tijdens de grote depressie ontwikkelde Joseph Scanlon een managementplan die voor een ongekende stijging in de productiviteit en efficiëntie van bedrijven zorgde. De sleutel van het zogenaamde Scanlon Plan ligt hem in de mobilisatie van de kennis en ideeën van de werknemers over hoe het werk anders en beter kan. Werknemers zijn namelijk goed geplaatst om problemen te detecteren en oplossingen te bedenken.

Pagina's