De kenmerken van een succesvol team

0

In deze blog focust Prof. Koen Dewettinck op de kenmerken van succesvolle teams. Prof. Koen Dewettinck is professor in HRM aan Vlerick Business School. Hij behaalde zijn Master in Organisatiepsychologie en zijn doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Tijdens zijn doctoraat was hij als research-fellow verbonden aan de Weatherhead School of Management, Onderzoeksmatig is Koen vooral actief rond motivatie van medewerkers, prestatiemanagement en strategisch HRM. Hij is directeur van CEPP, het Centre for Excellence in People Performance, een samenwerkingsverband met een aantal organisaties rond het creëren van een motiverend en prestatieverhogend klimaat. 

 

1. Heeft Het Nieuwe Werken een positieve invloed op de performance van teams?

Een voordeel van het gebruik van technologie is dat er geen grenzen meer zijn. Medewerkers of teamleden kunnen ongeacht hun locatie makkelijker met elkaar communiceren en afstemmen. Toch blijkt het succesvol samenwerken van teams in een virtuele omgeving niet zo evident, zeker indien het een team betreft met teamleden die elkaar niet kennen of nog niet met elkaar hebben samengewerkt. Vertrouwen tussen teamleden, een cruciaal fundament voor effectief teamwork, blijkt niet zo makkelijk opgebouwd via technologie ondersteunde communicatie. Daarom kiezen organisaties er vaak voor, althans in de mate van het praktisch en financieel haalbare, om teamleden af en toe ook fysiek te laten samenkomen. Dit blijkt virtuele samenwerking nadien sterk te verbeteren.  
 

2. Wat kunnen we uit (uw) onderzoek leren over succesvolle teams? Welke factoren spelen een rol?

Er zijn veel factoren die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Op basis van onderzoek naar effectieve samenwerking binnen het team blijken volgende vier zeker belangrijke hefbomen te zijn:

  • Een duidelijk en gedragen collectief doel. De motivatie van teamleden blijkt sterk afhankelijk te zijn van duidelijke verwachtingen (op vlak van te bereiken resultaten) naar het team toe. Een sterke en duidelijke collectieve ambitie kan bijzonder motiverend werken, maar vraagt duidelijke en continue communicatie rond “wat” en “waarom”. Zeker die laatste vraag blijkt alsmaar belangrijker te worden. Mensen zoeken zinvolheid in de job, en een duidelijk beeld over waarom we bepaalde activiteiten uitvoeren, en andere niet.
  • Succesvolle teams staan ook voldoende stil bij de manier waarop ze samen werken en proberen dit ook continu te verbeteren. Teamleden durven ook open feedback te geven aan elkaar.
  • In succesvolle teams heerst een sfeer van respect,vertrouwen en camaraderie. De positieve sfeer vertaalt zich in betrokkenheid en engagement van medewerkers.
  • Succesvolle teams zijn teams die veel zelfvertrouwen hebben. De teamleden hebben vertrouwen in hun manier van werken, waardoor ze graag uitdagende doelstellingen aangaan. 

 

3. Hoe kunnen leidinggevenden nagaan of hun teams performant zijn?

Het opvolgen van resultaten, en vooral de evolutie daarin lijkt me een belangrijke parameter. Er bestaan ook bevragingsinstrumenten om meer rechtstreeks de kwaliteit van samenwerking in kaart te brengen. De High-Performance Climate Scale, ontwikkeld binnen Vlerick’s Centre for Excellence in People Performance, is er een voorbeeld van. 
 

4. Indien je teamleiders één gouden tip mag geven om hun team performance positief te beïnvloeden, wat zou dat dan zijn?

Hierboven werden al een aantal elementen aangehaald waar de teamleider kan aan werken, maar uit een recent onderzoek naar teamklimaat en engagement, blijkt dat het creëren van een collectieve ambitie voor het team, gecombineerd met het regelmatig vieren van (kleine) successen nog altijd een krachtige cocktail vormt die het engagement van medewerkers sterk beïnvloed.