Werknemersbevraging KWIC

Werknemersbevraging KWIC

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

De werknemersbevraging werd ontwikkeld door Flanders Synergy en meet de kwaliteit van arbeid binnen de organisatie. Het doel van de bevraging is het in kaart brengen van hoe de werknemers hun werk binnen het bedrijf ervaren. In het kader van veranderingstrajecten kan de bevraging twee maal afgenomen worden, namelijk aan de start van het veranderingstraject en na afloop van het traject.

Aanpak 

De vragenlijst bestaat voornamelijk uit stellingen en het invullen ervan duurt ongeveer 20 minuten. De respondent moet aangeven in welke mate hij/zij het eens of oneens is met de stellingen.

De werknemersbevraging is opgedeeld in vier delen.

  1. Persoonsgegevens
  2. Vragen over de aard van het werk via 9 items: kortcyclische arbeid, complexiteit, voorspelbaarheid, variabiliteit, volledigheid, autonomie, contact, organiserende taken, informatievoorziening
  3. Vragen over het welbevinden  via 7 items: tijdsdruk, emotionele belasting, jobonzekerheid, herstelbehoefte, leermogelijkheden, werkbeleving, en tevredenheid. De vragen polsen naar de druk die de werknemer ervaart bij de uitvoering van het werk, maar ook naar de betrokkenheid bij het werk en de leermogelijkheden die geboden worden.
  4. Vragen over innovatief werkgedrag en verloop die gaan over de bijdrage van de medewerker aan de innovatie in de organisatie en de intentie om de organisatie al dan niet te verlaten
Beschikbaarheid 

Hier kan u per onderdeel en per item uit de vragenlijst een voorbeeldvraag zien. Voor de volledige vragenlijst en meer informatie, kan u contact opnemen met Flanders Synergy.