Vragenlijst structuurbehoefte

Vragenlijst structuurbehoefte

0
Nog geen stemmen
Algemeen
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

Hoewel deze flexibiliteit voor velen positief is, toont onderzoek aan dat niet iedereen erbij gebaat is. De grote vrijheid die gepaard gaat met HNW kan namelijk ambiguïteit en onzekerheid met zich meebrengen. Dit zal vooral lastig zijn voor mensen die het moeilijk vinden om te gaan met ambiguïteit en onzekerheid, zoals mensen met hoge structuurbehoefte. Dit betekent echter niet dat mensen met een hoge structuurbehoefte slechter presteren. Wanneer zij gestructureerd te werk kunnen gaan, kunnen zij even goede creatieve prestaties leveren als mensen met een lage behoefte aan structuur. Praktische implicaties die direct voortvloeien uit de uitkomsten van dit onderzoek lijken te zijn dat medewerkers met een hoge structuurbehoefte het best tot hun recht komen in teams en organisaties waar zij  hun behoefte aan duidelijkheid en zekerheid kunnen vervullen. Deze zekerheid kunnen zij bijvoorbeeld vinden in duidelijke regels en richtlijnen ten aanzien van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Verder zijn zij gebaat bij elke vorm van feedback die gevoelens van onzekerheid en onduidelijkheid weg kunnen nemen. Bij langdurige projecten is het bijvoorbeeld wenselijk om deze groep mensen tussentijds feedback te geven. Verder zijn mensen met een hoge structuurbehoefte gebaat bij voorbeelden of protocollen, zodat zij een gestructureerde taakaanpak kunnen hanteren. Op deze manier kunnen ook mensen met een hoge structuurbehoefte floreren in teams en organisaties die HNW toepassen.

Aanpak 

De vragenlijst bestaat uit 12 items die de nood aan duidelijkheid en rolambiguiteit meten. 
Na het invullen kan de algemene score berekend worden om na te gaan in welke mate de medewerker nood heeft aan structuur.

Beschikbaarheid 

De vragenlijst kan onderstaand gedownload worden.

Bron: http://highered.mheducation.com/sites/0070876940/student_view0/chapter3/...