Teamkarakteristieken

Teamkarakteristieken

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Vragenlijst
Gratis
Beschrijving 

Dit instrument is een korte 7-item-vragenlijst waarin teamleden gevraagd worden een score te geven aan verschillende kenmerken van teamwerk en de wisselwerking met de leidinggevende. Deze aspecten worden beschouwd als essentiële kenmerken van teamwerk, als succesfactoren. Kortom, er wordt gepeild naar de huidige beleving van het teamfunctioneren.

Het is een ideaal instrument om teams te helpen zoeken naar hun teamidentiteit, naar sterktes en aandachtspunten.

Aanpak 

Dit instrument is vooral te gebruiken voor bestaande teams.

De toelichting over deze tool gebeurt bij voorkeur in contact met het team, bijvoorbeeld op een teammeeting. Het geeft de gelegenheid om bijkomende vragen te stellen. Daarnaast blijken veel teamleden in de praktijk belang te hechten aan anonimiteit bij het verzamelen van informatie. Het inschakelen van een neutrale partner die het vertrouwen geniet van het team om te waken over deze anonimiteit kan een erg belangrijke randvoorwaarde zijn om waarheidsgetrouwe informatie te verzamelen.

Eenmaal de gegevens verzameld zijn kunnen ze verwerkt worden tot een totaal teamresultaat, een teamprofiel. Vervolgens worden deze resultaten teruggekoppeld aan het team . Door de resultaten gezamenlijk te bespreken kan men de eigen scores vergelijken met die van het totale team en hebben de teamleden de kans om toe te lichten aan elkaar wat goed is en waarom, wat voor verbetering vatbaar is en wat dat dan betekent.

Kortom, er moet  de gelegenheid gecreëerd worden om enerzijds een aantal vragen in groep te beantwoorden en anderzijds in groep te verkennen wat het team hier in de toekomst mee wil doen. Op deze manier worden teamleden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen in het realiseren van verbeteringen.

Volgende vragen kunnen hierbij helpen.

  • Wat vinden jullie van het resultaat? Welke scores vinden jullie opvallend? Waarom?
  • Welke voorbeelden kan je vertellen die deze resultaten onderbouwen?
  • Vinden jullie het nodig en zinvol om op een aantal aspecten het teamwerk te verbeteren? Zoja, op welke aspecten?
  • Wat zouden mogelijke verbeteracties kunnen zijn? Welke acties pakken we eerst aan en wat is er nodig om die te kunnen ondernemen?
Beschikbaarheid 

Download hier een blanco vragenlijst.