Linkxs

Linkxs

5
(1 stem)
Resultaatgericht werken
Sociale cohesie
Spel
Betalend
Beschrijving 

Steeds meer individuen en teams binnen organisaties krijgen de ruimte om hun werk zelf te organiseren. Dat valt niet altijd mee. Taken moeten niet alleen worden uitgevoerd, maar ook gepland en beheerst. Mensen communiceren in deze constructies intensiever met elkaar en zeker als het aankomt op situaties waarin belangen uiteenlopen, liggen onnodige concurrentie, confrontaties en zelfs conflicten op de loer.

Het spel Linkxs is speciaal ontwikkeld om groepen te laten oefenen met zelforganisatie, communicatie en samenwerking. Het spel biedt de spelers in eerste instantie een spiegel door latent negatief gedrag uit te lokken en inzichtelijk te maken. Vervolgens start een zoektocht van het team om het spel succesvol af te ronden. De opgedane ontdekkingen bevatten waardevolle tips voor de praktijk waardoor het spel, naast een spiegel, ook een venster naar effectiever gedrag biedt. Mensen die Linkxs spelen ontdekken vaak dat zij diepgewortelde ideeën en meningen hebben over samenwerking die enorme invloed hebben op het dagelijks werk. Velen zijn zich nauwelijks bewust van deze invloeden en in de praktijk worden ze dan ook niet besproken. Linkxs biedt concrete aanknopingspunten om de samenwerking in een team constructief en veelzijdig te analyseren en blokkades waar nodig op te ruimen.

Aanpak 

Linkxs wordt gespeeld in groepen van acht tot twaalf personen, verdeeld over vier subgroepen. Iedere subgroep krijgt twee opdrachten te vervullen. De kennis en middelen om deze opdrachten te vervullen zijn verspreid over de hele groep. Communicatie tussen de subgroepen is zo georganiseerd dat de spelbegeleider gemakkelijk kan observeren zonder te nadrukkelijk aanwezig te zijn.

Linkxs draait om attitude en vaardigheden en kan worden gespeeld door doelgroepen van uiteenlopend opleidings- of werkniveaus. Het is wel van belang dat de deelnemers aan het spel in de praktijk ook met elkaar samenwerken. Het spel kan op verschillende momenten ingezet worden, bijvoorbeeld als onderdeel van een groter programma, maar het leent zich ook uitstekend om losstaand met groepen te worden gespeeld.

 

Beschikbaarheid 

Bron: http://www.incontext.nl/linkxs2.html

Voor meer informatie:
InContext Consultancy Group
Emmalaan 13, 3743 DJ Baarn
T 035 - 628 68 48
E info@incontext.nl