Leerscan

Leerscan

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Scan
Gratis
Beschrijving 

De Leergids is een toolbox om een positieve leercultuur in organisaties te stimuleren. De toolbox bevat verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers. Een belangrijk onderdeel is de leerscan die op basis van een bevraging bij HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers een inzicht geeft in de sterktes en uitdagingen van het leerklimaat in de organisatie.

De leergids vertrekt vanuit het concept van een positief leerklimaat. "Er is sprake van een positief leerklimaat wanneer iedereen in de organisatie leren als iets aantrekkelijks of plezierigs beschouwt, of anders gezegd, wanneer de leden van de organisatie inschatten dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan de te leveren leerinspanningen."

Naast het analysemateriaal bevat de leergids ook tips, tools en best practices om zowel opleiding als leren op de werkplek te verbeteren.

Aanpak 

De leerscan bevat een vragenlijst voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en werknemers die zowel voor het formeel leren als het informeel leren (leren op de werkplek) 5 bouwstenen bekijkt:

  1. toegankelijkheid
  2. ondersteuning
  3. autonomie
  4. verbondenheid
  5. transfer

Daarnaast gaat de leerscan dieper in op de rol van een coachend leidinggevende met volgende onderdelen:

  1. leervisie
  2. coachende rol
  3. ondersteuning door HR

De leergids bevat ook een afzonderlijke leerwijzer voor HR-verantwoordelijken en voor leidinggevenden.

Beschikbaarheid 

De leerscan is gratis beschikbaar op: http://leerscan.vlerick.com.