Job crafting groepstraining

Job crafting groepstraining

0
Nog geen stemmen
Algemeen
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Met succesvolle job crafting kan een bijdrage worden geleverd aan het langdurig boeien en binden van medewerkers in een steeds krapper wordende, en vergrijzende arbeidsmarkt. De Job Crafting Training (JCT) is gericht op het ondersteunen van werknemers bij het zelf vormgeven (craften) van een plezierige en zinvolle werkomgeving. 

Aanpak 

De interventie bestaat uit een aantal fases:

 1. Job crafting organiseren en communiceren.
  In deze fase worden – in overleg met de organisatie die de Job Crafting Training gaat toepassen als motivatie-instrument – alle aspecten van de training georganiseerd en gecommuniceerd. Op basis hiervan werft de organisatie een groep deelnemers. De training start met een job crafting workshop, die bestaat uit een eendaagse sessie in groepen van maximaal 25 mensen. In de workshop krijgen de medewerkers uitleg en oefeningen rondom het begrip job crafting. De workshop wordt afgesloten met een zogenoemd Persoonlijk Crafting Plan (PCP).
   
 2. Zelf aan de slag met job crafting.
  In deze fase gaan de werknemers zelf aan de slag met het bijhouden van het craftinglogboek. Dit is een wekelijks logboek waarin werknemers gedurende een maand verslag doen van hun craftingactiviteiten van die betreffende week, zoals deze vastgesteld waren in het PCP.
   
 3. Ervaringen uitwisselen.
  Nadat de deelnemers zelf aan de slag zijn gegaan met het craften komen deelnemers opnieuw bijeen. In deze reflectiebijeenkomst wisselen deelnemers hun ervaringen met het craften uit en bespreken ze successen, problemen en oplossingen.
   
 4. Wat is het effect?
  In deze fase wordt onderzocht wat het effect van de Job Crafting Training is geweest op de arbeidsmotivatie en het welbevinden van de werknemers.
Beschikbaarheid 

De methodiek beschrijving van de job crafting training kan gedownload worden via deze link

Zie ook deze presentatie.