Interaction Style Indicator (INSI)

Interaction Style Indicator (INSI)

0
Nog geen stemmen
Sociale cohesie
Vragenlijst
Betalend
Beschrijving 

Inzicht in verschillende interactiestijlen is essentieel om doelgericht te kunnen communiceren. "Hoe" iemand iets zegt, bepaalt dikwijls meer het verloop en het resultaat van het gesprek dan "wat" die persoon zegt.

Deze vragenlijst helpt u bij het verwerven van inzicht in uw eigen interactieprofiel en dat van anderen.

Aanpak 

De vragenlijst is een zelfbeoordeling en bestaat uit 56 vragen. Er is geen specifiek niveau van expertise nodig om de vragenlijst in te vullen. Iedereen die zicht wil krijgen op zijn/haar interactiestijl kan deze vragenlijst gebruiken.

Het InSI model bestaat uit acht specifieke interactiestijlen. De handleiding bij deze test gaat dieper in op de dynamiek achter deze stijlen en hoe je ze constructief kunt aanwenden. De praktische adviezen kunnen leidinggevenden helpen om hun manier van interageren te optimaliseren.

Het instrument is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Beschikbaarheid 

De tool wordt enkel ter beschikking gesteld indien er een coaching/opleidingsdag aan gekoppeld wordt. Voor meer informatie omtrent deze tool kunt u contact opnemen met Inge Degraeve van de Vlerick Business School (inge.degraeve@vlerick.com).