Inspanningen/impact matrix

Inspanningen/impact matrix

0
Nog geen stemmen
Resultaatgericht werken
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

Bij HNTW is het cruciaal om te coachen op resultaat. Maar wat zijn en hoe kom je tot effectieve resultaten? Via deze matrix wordt vooral de effectiviteit van verschillende resultaten, namelijk oplossingen in kaart gebracht.

De matrix kan je als leidinggevende gebruiken in de volgende situaties :

 • Om je team te helpen alles te overwegen alvorens een beslissing te nemen
 • Als methodiek bij het opmaken van actieplannen
 • Bij het individuele coachinggesprek om ‘alternatieven’ te wegen

Deze matrix helpt je om een zo goed mogelijk rendement te bereiken bij wat we doen. Je kijkt niet alleen naar de ‘actie’ (we doen toch wat) maar vooral naar de impact op onze doelen (het maakt wat uit). Hierdoor voorkom je dat je op de eerste de beste oplossing springt en uit het oog verliest dat je met minder inspanning meer resultaat kan behalen.

Deze matrix deelt de mogelijke ‘acties’ in naargelang :

 • De impact ze hebben op het probleem dat zich stelt: hoe goed zou dit ons probleem oplossen?
 • De inspanning (tijd, geld, inspanning, risico, etc.) nodig om de gekozen actie in praktijk te brengen
Aanpak 
 1. Maak eerst een lijstje van diverse mogelijkheden om het probleem op te lossen of de doelstellingen te bereiken. Dat kan bij een individueel coaching gesprek of eventueel in een brainstorm als team.
 2. Ga dan voor ieder van de mogelijkheden na:
  1. Hoe goed zou dit ons probleem oplossen?
  2. Hoeveel tijd, geld, inspanning, risico zijn daarmee gemoeid?
 3. Teken op een papier of een bord de matrix en zet iedere oplossing in één van de vier matrix velden. Zo krijg je vier groepen oplossingen
  1. Oplossingen die gemakkelijk te realiseren zijn en die een hoge impact hebben op het probleem (die het probleem dus in heel hoge mate oplossen)
  2. Oplossingen die wel een grote impact hebben, maar die zeer moeilijk te realiseren zijn en veel inspanning vergen
  3. Oplossingen die niet alleen heel moeilijk te realiseren zijn, maar bovendien het probleem maar heel gedeeltelijk oplossen.
  4. Oplossingen die wel makkelijk te realiseren zijn, maar weinig bijdragen tot de oplossing van het probleem.
 4. Richt je aandacht nu vooral op de 'groep 1' oplossingen. In geval je slechts heel weinig alternatieven hebt, kan je er natuurlijk voor kiezen om een oplossing te kiezen die weliswaar werkt, maar heel veel inspanning vereist (groep 2). Gebruik dit als input van je actieplan!

 

Beschikbaarheid 

Meer info over deze tool kan je hier vinden.