Individuele job crafting methodiek

Individuele job crafting methodiek

0
Nog geen stemmen
Algemeen
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Job crafting geeft werknemers de ruimte om zelf, binnen het eigen werk, de voor hen ‘ideale’ baan te creëren. De verwachting is dat zij het werk daardoor als meer motiverend gaan ervaren. Deze job craftingmethodiek maakt werknemers, door middel van individuele feedback, bewust van het niveau van hun taakeisen en werkhulpbronnen en de invloed die zij daar zelf op kunnen uitoefenen. Als zij vervolgens zelf het niveau van hun taakeisen en werkhulpbronnen aanpassen, doen zij naar verwachting hun werk met meer plezier en presteren ze beter. Maar niet iedere werknemer maakt uit zichzelf aanpassingen in het werk. Bovendien bestaan er grote verschillen in hoe mensen hun werk ervaren. Geen twee mensen die dezelfde functie uitoefenen zullen door precies dezelfde werkkenmerken gemotiveerd worden. Deze methode van job crafting heeft daarom een individuele benadering.

De methodiek kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van het niveau van hun taakeisen en hulpbronnen op het werk en van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen om deze te veranderen. Het doel van deze job craftingmethodiek is dat werknemers een hogere arbeidsmotivatie krijgen, omdat zij hetgeen de baan vraagt en hetgeen zijzelf te bieden hebben, beter in evenwicht hebben gebracht.

Aanpak 

De job craftingmethodiek is gebaseerd op een online feedbackinstrument waarbij medewerkers (digitaal) een aantal vragen beantwoorden en persoonlijke feedback krijgen over hun werksituatie. De methodiek kent drie stappen:

 1. Reflectie op basis van feedback
  De methodiek begint met reflectie op de eigen werksituatie door een online feedbackinstrument in te vullen. Na het ontvangen van de feedback wordt de medewerker gevraagd of hij ook van plan is veranderingen in het werk aan te brengen (job crafting intentie).
   
 2. Craftingfase: van intentie naar actie.
  De medewerker krijgt enige tijd om aan de slag te gaan met job crafting. Hij kan aan de hand van de feedback zelf bepalen of en hoe hij job crafting wil toepassen.
   
 3. Follow-up en nieuwe feedback.
  Na enkele weken wordt de job craftingvragenlijst afgenomen om vast te stellen of er daadwerkelijk job crafting heeft plaatsgevonden. Dit wordt vier weken later herhaald en bovendien vult de medewerker opnieuw het online feedbackinstrument in. Hiermee kan de medewerker vaststellen of de job craftingacties effect hebben gehad.
Beschikbaarheid 

De ob crafting vragenlijst kan hier gedownload worden.
Een uitgebreidde beschrijving van de methodiek vind je hier

Bron: Tims, M., Bakker, A.B., & Derks, D. (2011). Development and validation of the Job Crafting Scale. Journal of Vocational Behavior. doi:10.1016/j.jvb.2011.05.009