Implementatiewijzer flexibel werken

Implementatiewijzer flexibel werken

0
Nog geen stemmen
Algemeen
Boek
Gratis
Beschrijving 

Deze implementatiewijzer Flexibel werken ontwikkeld door Qidos biedt een handleiding om Het Nieuwe Werken daadwerkelijk in te voeren in een organisatie. Bij deze handleiding staan de mensen die daadwerkelijk flexibel gaan werken centraal. Juist deze gedragskant wordt vaak onderbelicht bij de implementatie.

Na de uiteenzetting van wat flexibel werken is en waar flexibel werken kan aan bijdragen, wordt een voorstel tot fasegerichte aanpak geformuleerd. Deze fasen zijn voorzien van handige checklists. Vervolgens wordt het invoeren van Flexibel Werken als veranderproces belicht waarbij het noodzakelijk is om de stakeholders, belanghebbenden en hun posities goed vast te stellen, evenals de rol die HR kan vervullen. Er wordt afgesloten met sterke en praktische tips voor de nieuwe stijl van leidinggeven.

Aanpak 

Voor de invoering van Het Nieuwe Werken is er geen blauwdruk, elke organisatie verdient een maatwerkaanpak. Maar in deze handleiding vind je overeenkomsten die voor elke organisatie belangrijk zijn om te weten. De informatie, tips en voorbeelden in de handleiding zijn praktisch en inspirerend.

In wat volgt wordt alvast een voorsmaakje inzake ‘de fasegerichte aanpak’ en de ‘nieuwe stijl van leidinggeven’ samengevat.

De fasegerichte aanpak

Afhankelijk van de organisatie, cultuur en omgeving kan de fasegerichte aanpak verschillen op het spectrum van een ontdekkingstocht tot een planmatige aanpak.  Vanzelfsprekend dient de aanpak afgestemd te worden op basis van de situatie in uw organisatie en kunnen er activiteiten vervallen en/of worden toegevoegd.

  • Fase 1 = ontwikkelen van visie en strategie = het ‘waarom’ van flexibel werken
  • Fase 2 = ontwikkelen van flex-concept = het ‘hoe’ van flexibel werken
  • Fase 3 = systematisch implementeren. In de derde fase wordt Flexibel Werken op een systematische wijze geïmplementeerd of de organisatie gaat daadwerkelijk aan de slag. Afhankelijk van de situatie in de organisatie kan dit plaatsvinden via pilots, olievlekwerking of een gelijktijdige, organisatie brede implementatie.
  • Fase 4 = effecten meten en evalueren. In de vierde fase gaat het om het meten van het gebruik van flexibel werken en de effecten hiervan op de organisatiedoelstellingen (zoals productiviteit, aantrekkelijk werkgeverschap, medewerker- en klanttevredenheid).
  • Fase 5 = innoveren voor continue verbetering. In deze fase worden verbeteringen en aanpassingen van Flexibel Werken concept doorgevoerd op basis van de bevindingen uit de vierde fase.

De nieuwe stijl van leidinggeven

Om effectief leiding te geven aan teams die op nieuwe manieren samenwerken zijn 3  aandachtspunten en bijhorende praktische tips van belang:

  1. Motiveren vanuit een gezamenlijke visie
  2. Coachen op resultaten vanuit vertrouwen
  3. Stimuleren van onderlinge samenwerking en teamgevoel
Beschikbaarheid 

Een gratis digitale versie is hier beschikbaar.