Gesprekstool 'de cirkel van invloed'

Gesprekstool 'de cirkel van invloed'

4
(1 stem)
Resultaatgericht werken
Methodiek
Gratis
Beschrijving 

Met deze gesprekstool kunnen leidinggevenden medewerkers stimuleren om meer en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een goede werk-privé balans. Verantwoordelijkheid nemen voor een situatie wil niet zeggen dat een medewerker alle last op zijn/haar schouders krijgt.

Verantwoordelijk zijn betekent dat iemand alles doet binnen zijn/haar mogelijkheden om een goed resultaat te behalen. Het model ‘cirkel van invloed/betrokkenheid’ is een praktisch hulpmiddel om dit bespreekbaar te maken.

Aanpak 

Stap 1:

 • Plan een afspraak met de medewerker.
 • Als er een aanleiding voor is, kunt u een medewerker uitnodigen voor een gesprek over de werk-privé balans. Ook kunt u tijdens een functioneringsgesprek het thema aan de orde stellen. Laat de medewerker van tevoren zelf nadenken over een ideale balans tussen werk en privé en wat hij/zij er voor nodig heeft om deze balans te bereiken

Stap 2:

 • Bereid het gesprek voor aan de hand van de cirkel van invloed en betrokkenheid, een model van Steven Covey.

De cirkel van invloed heeft te maken met alle zaken die een medewerker direct zelf kan beïnvloeden. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, houden zich voornamelijk bezig met acties binnen hun cirkel van invloed. Door het richten van energie op dingen waar ze werkelijk invloed op kunnen uitoefenen, vergroten ze ook hun cirkel van invloed.

Personen die hun energie richten op de cirkel van betrokkenheid lopen te klagen en te mopperen over de dingen die wel invloed op hen hebben, maar waar zij geen grip op hebben. Dit leidt vaak tot slachtoffergedrag (‘ik kan het niet helpen, hij is onmogelijk, het zit me altijd tegen’) Zaken uit de cirkel van invloed (dus waar ze echt invloed op kunnen uitoefenen) worden verwaarloosd en wordt hierdoor alsmaar kleiner.

Stap 3:

Ga in gesprek met behulp van onderstaande vragen. Let op feedbackregels en het stellen van open vragen zonder mogelijke oplossingen.

 • Hoe ziet je ideale werk-privé balans er uit?
 • Welke acties heb je nu al ondernomen? Met welk resultaat?
 • Welke acties heb je nog niet ondernomen, waarom niet?
 •  Welke acties/gedachten vallen binnen ‘de cirkel van invloed’?
 • Welke acties/gedachten vallen binnen ‘de cirkel van betrokkenheid’?
 • Hoeveel tijd besteed je aan activiteiten die binnen ‘de cirkel van invloed’ vallen?
 • Hoeveel tijd besteed je dingen die binnen ‘de cirkel van betrokkenheid’ vallen?
 • Kun je een situatie omschrijven die zorgt voor een onbalans?
 • Hoe ben je met deze situatie omgegaan? Wat vind je hiervan?
 • Wie heeft volgens jou een goede werk-privé balans?
 • Hoe zorgt deze persoon daarvoor? En wat zou jij daar ook wel van willen kunnen?
 • Wat weerhoudt je?
 • Wat is je opgevallen tijdens dit gesprek?
 • Wat ga je nu anders doen?
 • Welke ondersteuning heb je hierbij nodig?
 • Wat verwacht je van mij/ je collega’s in dit kader?
Beschikbaarheid 

Meer informatie over deze methodiek kan je hier vinden.