Fleximatrix

Fleximatrix

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

Een fleximatrix wordt in de eerste plaats gebruikt om een duidelijk overzicht van rollen en taken te bieden aan de teamleden. Zo weet iedereen precies wat er van elkaar verwacht kan worden. Daarnaast is de fleximatrix erg nuttig om te kijken of er voldoende ‘back-up’ is voor elke taak binnen het team. Dat is nodig om de continuïteit en flexibiliteit in het team te waarborgen bij afwezigheid van collega’s omwille van bijvoorbeeld ziekte, vakantie of externe opleiding.

Werken met een fleximatrix vereist participatie van alle teamleden zelf en het is van groot belang de taken en rollen met elkaar te bespreken. Bij de matrix wordt er rekening gehouden met de competenties van medewerkers én hun groei. Door de verantwoordelijkheid van een nieuwe werknemer met een ervaren werknemer te delen, kan er op een goede manier kennisoverdracht gestimuleerd worden. Bij veranderingen in het team moet er worden gekeken wat de consequenties op een andere plaats in de matrix zijn. Gaat er iemand weg of komt er iemand bij? Dan zullen de taken moeten worden herverdeeld. Vraagt de (interne) klant nieuwe dienstverlening? Dan komen er taken bij.

Aanpak 

Stappenplan bij het opstellen van de fleximatrix:

Stap 1. Bepaal de opbouw en aanpak van de fleximatrix (afhankelijk van soort organisatie)

Stap 2. Bekijk per team welke taken er zijn: uitvoerende taken & regeltaken (= taken mbt  de organisatie en werking van het team)

Stap 3.  Vul de fleximatrix in:

  • Inventariseer op de horizontale as alle medewerkers van het team
  • Inventariseer op de verticale as alle taken van het team, zowel de uitvoerende taken als de regeltaken
  • Voor elke teamlid wordt bekeken wat zijn of haar kennis en kunde is in het uitvoeren van de taak

Stap 4. Niveau van kennis of vaardigheden aangeven.

  • B: Beginner, moet instructies krijgen
  • L: Leerling, voert uit onder begeleiding
  • V: Vakman, kan de taak zelfstandig uitvoeren
  • E: Expert-uitvoerder, kan anderen opleiden

Stap 5. Opleidingsbehoeften detecteren.

 

Beschikbaarheid 

De fleximatrix is een onderdeel van de KWIC toolbox en kan hier gedownload worden.