Feedback geven

Feedback geven

0
Nog geen stemmen
Resultaatgericht werken
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

In het kader van tijds-en plaatsonafhankelijk werken blijft het cruciaal om als team en als leidinggevende voldoende aandacht te hebben voor het geven van feedback. Dit is niet altijd eenvoudig gezien het verminderde fysieke contact. Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander en is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is.

Deze checklist reikt je een aantal ‘regels en tips’ aan om feedback constructief te houden. Deze checklist kan je gebruiken:

 • Bij het geven van spontane feedback
 • Om je feedback voor te bereiden in het kader van een coaching -of functioneringsgesprek
 • Bij ‘feedbackrondes’ in je team (op voorwaarde dat er reeds een open feedbackcultuur in je team bestaat)
Aanpak 
 • Speel de bal, niet de man: beschrijf veranderbaar gedrag, niet op de persoon
 • Wees specifiek en precies
 • Gebruik ‘IK boodschappen”, neem de verantwoordelijkheid voor je feedback
 • Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of gehoord
 • Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft
 • Ga na of je feedback goed begrepen werd
 • Laat je gesprekspartner reageren: geef ruimte aan de ontvanger om stoom af te laten
 • Vraag om het gewenste gedrag
 • Verpak moeilijke boodschappen niet in een ‘donsdekentje’ (je weet dat ik je heel graag mag, maar …)
 • Geef de feedback aan de betrokkene, niet aan ‘derden’ (met uitzondering voor groepsfeedback)
 • Verken samen oorzaken of oplossingen

 

Dit simpele ‘format’ laat toe om constructieve boodschappen te geven.

 • Ik zie je… (dit of dat doen)
 • Daarbij voel ik, Dit doet mij …, (geef aan welk effect dat op je heeft)
 • Ik interpreteer dat als …
 • Ik zou willen dat, … Ik stel voor dat, … (jouw verwachtingen)
Beschikbaarheid 

Hier vind je meer informatie.