Checklist leerrijke jobs

Checklist leerrijke jobs

5
(1 stem)
Arbeidsorganisatie
Checklist
Gratis
Beschrijving 

Deze checklist verduidelijkt 7 punten die gebruikt kunnen worden om na te gaan of de jobs in uw organisaties 'leerrijk' zijn. Dat wil zeggen dat medewerkers vanuit de job voldoende impulsen krijgen die competentieontwikkeling stimuleren:

  1. Medewerkers zien hun takenpakket als een logisch samenhangend geheel
  2. Medewerkers beschikken over voldoende autonomie
  3. Medewerkers hebben voldoende contact met hun collega’s
  4. Medewerkers hebben organiserende taken
  5. Medewerkers hebben afwisselende taken
  6. Medewerkers krijgen voldoende informatie
  7. Er wordt beroep gedaan op de reflectiemogelijkheid van de medewerkers

Zoals uit deze opsomming blijkt, bevat de checklist een aantal aspecten die binnen HNTW van belang zijn (autonomie, contact met collega’s, …).

De tool heeft als doel organisaties te helpen bij de concrete invulling van een leerrijke job. Daartoe bevat deze checklist ook een aantal concrete adviezen.

Aanpak 

De checklist kan gebruikt worden als een soort self-assessment om na te gaan of de organisatie voldoende aandacht hebben voor leermogelijkheden in het werk. Daarnaast kan de checklist ook gebruikt worden om maatregelen die zich opdringen, af te wegen ten opzichte van de 7 vooropgestelde punten.

De checklist is ook erg nuttig als een bewustmakingsinstrument. Vaak leeft het gevoel dat alles wel werkt zoals het al jaren werkt. Veel dingen worden niet meer in vraag gesteld. Deze checklist kan helpen om heel expliciet (deel)aspecten van het werk te bevragen. In die zin zal het instrument helpen om de noodzaak voor verandering bij grotere groepen duidelijk te maken: door aan te geven waar er nog verbetering mogelijk is.

Deze tool is het best in te zetten als een discussie instrument. Het is immers erg moeilijk om voor andere mensen te gaan invullen of ze bijvoorbeeld voldoende of bruikbare informatie krijgen. Daarvoor moet men een bepaalde functie werkelijk uitoefenen of beleven.

Het beste resultaat kan verwacht worden als deze kenmerken verwerkt worden in vragen die u aan medewerkers stelt. U kan deze verwerken in personeelsbevragingen, informele gesprekken of workshops. Belangrijk is om te peilen naar de effectieve ervaringen bij medewerkers.

Beschikbaarheid 

De checklist kan men downloaden op de website van innovatief aan de slag.