Webinars HNTW

Eerstvolgende webinar:

De eerstvolgende webinar wordt gaat door op 15 decebmer 2015 en zal inzoomen op het innovatief sociaal overleg!

 

Voorbije webinars:

Het Nieuwe TeamOntwerpen

Seth Maenen &

Lieven Eeckelaert

24-09-15

 

 

Bij Het Nieuwe Werken gaat de aandacht nog te eenzijdig naar de individuele arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Het uitgangspunt hierbij is dat meer autonomie voor medewerkers - lees: hen tot op zekere hoogte zelf laten kiezen waar en wanneer (en hoe) ze hun werk doen - kan zorgen voor meer welzijn en efficiëntie. Een win-win dus. Maar in alle fuzz rond dat nieuwe werken wordt wel eens vergeten dat meer vrijheid voor individuele medewerkers net de samenwerking en coördinatie, zowel binnen als tussen teams, onder druk kan zetten. Als je mensen meer individuele vrijheid geeft in hun doen en laten, wordt het des te belangrijker om de principes van teamgericht samenwerken te versterken. Zo niet, riskeert het nieuwe werken tot veel nieuwe frustraties of zelfs tot verslechtering van de prestaties van een organisatie te leiden. Deze webinar focust op hoe autonomie bij Het Nieuwe (Team)Werken in eerste instantie op niveau van het team (en niet op individueel niveau) dient te worden georganiseerd. Alles begint bij een goed organisatieontwerp, waarbinnen solide teams kunnen worden neergezet. Door het in kaart brengen en inzicht verwerven in de interafhankelijkheden tussen teams, functies en mensen, kunnen tijd en afstand (zowel geografisch als structureel) beter worden gemanaged. Het Nieuwe Organiseren en TeamOntwerpen als basis voor Het Nieuwe TeamWerken...

 

Juridische tips & tricks bij HNW

Leen Van Damme

21-05-15

Het Nieuwe (Team)Werken roept heel wat juridische vragen op bij medewerkers, leidinggevenden en organisaties. Tijdens deze webinar wordt een overzicht geboden van de juridische basis die van toepassing is bij Het Nieuwe (Team)Werken. De juridische spelregels worden hierbij vertaald naar concrete praktische tips zodat u aan de slag kan met de correcte juridische achtergrondinformatie binnen uw organisatie!

Vragen die ondermeer aan bod zullen komen zijn:

  • Ben ik verplicht om een vergoeding toe te kennen voor de kosten (zoals elektriciteit, verwarming, verlichting, bureaumateriaal, …)
  • Welk uurrooster is er van toepassing? Kan ik eisen dat de medewerker bereikbaar of beschikbaar is tijdens de kantooruren?
  • Is het thuiswerken een recht in hoofde van de medewerker eenmaal het is ingevoerd?
  • Mag ik een onderscheid maken tussen medewerkers en voor de ene medewerker thuiswerken toelaten en voor de andere niet?
  • Bestaat er een terugroeprecht? Vb kan ik een medewerker die steeds op maandag thuis werkt, verplichten om eenmalig naar het kantoor te komen?
  • Wat met de arbeidsongevallenverzekering?
  • Moet de arbeidsovereenkomst aangepast worden?
  • Moet ik een schriftelijk addendum maken bij de arbeidsovereenkomst?
    ...

Als ook de chef thuis zit, …

Tom Auwers

11-03-15

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid was een pionier van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken in de overheid. Sinds 2009 kunnen onze medewerkers 1 tot 3 dagen thuis of elders werken. Tijdsregistratie is verdwenen als controle-instrument, eerder, er wordt gestuurd op resultaten. Het geheel betekende een enorme cultuuromslag. Ook onze leidinggevenden werden hierin meegevoerd, en participeerden gaandeweg meer en meer enthousiast in het nieuwe concept. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 40% ontstond er echter een nieuw feit. Teamwerk, teammeetings en one-to-one’s werden geen evidentie meer, want wat doe je als je medewerkers telewerken, maar ook de chef thuis zit? De top van onze FOD ziet zich nu geconfronteerd met deze uitdaging. Op deze cruciale vraag tracht het webinar in te gaan, en worden tentatief een aantal suggesties meegegeven: een real-life praktijkgeval, met conclusies als een work-in-progress.

Virtual teams

Prof. dr. Smaranda Boros

22-01-15

Working within a virtual team is becoming the reality for more and more organisations today. However, when people think of virtual teams they think of everything that goes wrong, and are more fearful of the disadvantages of working this way than looking at their potential. While it is true that virtual teams do not function as collocated teams, there are also many advantages that virtual teams bring to the picture. The aim of this session is two-fold, on the one hand to reframe and repaint the picture of virtual teamwork from something threatening to something that can add value to all stakeholders of the organisation and secondly to provide participants with good practices how they can ensure well-functioning virtual teams and satisfied team members.

Het Nieuwe TeamWerken

Prof. dr. Dirk Buyens

24-10-14

Het Nieuwe Werken is een actueel topic, met zowel voor- en tegenstanders. Tijdens deze webinar wordt stil gestaan bij evidence-based informatie rond HNW. Wat verstaan we nu onder Het Nieuwe (Team-)Werken? En wat zijn de aangetoonde gevolgen hiervan voor medewerkers? Welke impact heeft HNW op het teamfunctioneren en de rol van de leidinggevende?

Prof. Dirk Buyens becommentarieert de resultaten van onderzoek dat de Vlerick Business School en de Arteveldehogeschool, met steun van het ESF, uitvoerden in het kader van het project ‘het nieuwe teamwerken’. Het online kennisplatform, dat in het kader van dit project ontwikkeld werd, wordt tijdens de webinar nader toegelicht.