Nieuwe cijfergegevens over het nieuwe werken in de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Het onderzoek toont aan dat 7% van de onderzochte ondernemingen en organisaties telewerken, aangepaste kantoorinrichting, papierloos werken en competentiegericht personeelsbeleid toepassen. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2014 uitvoerde bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig)  Brussel. Opmerkelijk hierbij is de toename van telewerken. In de laatste drie jaar is het aandeel ondernemingen en organisaties dat telewerken toepast, gestegen van 13,5% naar 30,7%. Het onderzoek geeft aan dat Het Nieuwe Werken (nog niet) als samenhangend concept wordt ingevoerd. De vier pijlers van Het Nieuwe Werken vinden we elk op zich in heel wat ondernemingen en organisaties terug, maar de integratie er tussen is niet krachtig of frequent genoeg om van een rode draad te spreken.

Meer lezen over het volledige rapport? Klik hier.