Tools

Vind hier tools die kunnen helpen om (aspecten) van HNTW aan te pakken!
Je kan zoeken naar een specifieke tool door te selecteren via één of meerdere filters:

 • Thema: resultaatgericht werken, sociale cohesie, arbeidsorganisatie, ...
 • Types: checklist, boek, spel, methodiek, ...
 • Beschikbaarheid: gratis of betalend

 

Zie hier ook onze Pinterest pagina met interessante werken/boeken.

You must have Javascript enabled to use this form.
 • 5
  (1 stem)
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Betalend

  Aan de hand van dit instrument (vragenlijst) kunt u uw cognitieve stijl analyseren. Cognitieve stijlen kunnen gedefinieerd worden als consistente en ingebouwde voorkeuren wat betreft het organiseren en verwerken van informatie. Een cognitieve stijl beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen en heeft een impact op prestaties. Wat de één saai vindt, kan voor de ander net boeiend zijn.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Betalend

  Inzicht in verschillende interactiestijlen is essentieel om doelgericht te kunnen communiceren. "Hoe" iemand iets zegt, bepaalt dikwijls meer het verloop en het resultaat van het gesprek dan "wat" die persoon zegt.

  Deze vragenlijst helpt u bij het verwerven van inzicht in uw eigen interactieprofiel en dat van anderen.

 • 4
  (1 stem)
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Deze vragenlijst, ook wel de Gallup vragenlijst genoemd,  is een meting van het arbeidsklimaat door middel van slechts 12 relevante vragen. De Gallup Organization heeft de voorbije 25 jaar ruim een miljoen werknemers ondervraagd. Zij gingen op zoek naar een gering aantal vragen waarmee een goed arbeidsklimaat kan worden gemeten.

 • 4
  (1 stem)
  Sociale cohesie
  Boek
  Gratis

  Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van teams. Het werken in teams wordt niet zomaar van de ene op de andere dag een succes. Kommers & Dresen (2010) geven in hun boek ‘teamwerken is teamleren’ praktische informatie over het proces van ontwerpen, invoeren en ontwikkelen van teams in het onderwijs.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Scan
  Gratis

  De Leergids is een toolbox om een positieve leercultuur in organisaties te stimuleren. De toolbox bevat verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers.

 • 5
  (1 stem)
  Resultaatgericht werken
  Sociale cohesie
  Spel
  Betalend

  Het spel over samenwerking, ondersteuning, concurrentie en conflict.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. De uitkomst is een uitspraak over je persoonlijkheidstype uitgedrukt in een afkorting van vier letters.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Door uw eigen persoonlijkheid te leren kennen bent u effectiever in uw werk en in de relaties met anderen. U kunt gedrag van anderen beter inschatten en begrijpen. Daar kunt u vervolgens weer op anticiperen. Door elkaars persoonlijkheid te leren kennen is het team effectiever. Iedereen heeft sterke kanten, maar ook begrenzingen.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Vragenlijst
  Gratis

  Persoonlijkheden raken aan veel aspecten van een organisatie. Voorbeelden zijn de manier van leidinggeven en het functioneren van teams in een context van HNTW. Door het verkregen inzicht in de persoonlijkheid van uzelf en/of anderen is The Big Five een krachtig middel om uw effectiviteit als manager, coach of teamgenoot te vergroten.

 • 0
  Nog geen stemmen
  Sociale cohesie
  Checklist
  Gratis

  Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team. Het is een soort samenwerkingsovereenkomst waarin de krachtlijnen van het teamwerk worden vastgelegd.

Pagina's