Werkmap: basis voor een syndicale strategie

Werkmap: basis voor een syndicale strategie

0
Nog geen stemmen
Sociaal overleg
Handleiding/stappenplan
Gratis
Beschrijving 

Drie vakbonden uit Vlaanderen: ABVV, ACV, ACLVB en de Universiteit van Antwerpen hebben de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO, verg. Sociale Innovatie) bestudeerd en deze werkmap opgesteld. Het boek bevat achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, tips voor vakbondsvertegenwoordigers en instrumenten.  Deze werkmap wil medewerkers aanmoedigen om het heft in eigen handen te nemen wanneer een werkgever het idee lanceert om innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in te voeren in een onderneming. 

Deze werkmap is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die te maken heeft met IAO in zijn onderneming. Bijvoorbeeld beroepssecretarissen en delegees, maar ook diversiteitsconsulenten of collega’s van ondersteunende diensten.Ook anderen die zonder specifieke aanleiding geïnteresseerd zijn in IAO of er uit nieuwsgierigheid meer over willen weten, zullen veel hebben aan deze werkmap. Deze map biedt zeker ook interessante inzichten voor leidinggevenden!

Aanpak 

Deze werkmap is opgedeeld in drie grote delen:

1. Innovatieve arbeidsorganisatie in een notendop
Dit deel gaat over de theorie over IAO. De basisprincipes van IAO worden behandeld en er wordt geschetst hoe IAO concreet vorm kan krijgen in de onderneming.  Dit wordt verduidelijkt met praktijkervaringen uit verschillende sectoren. Tegelijkertijd worden ook enkele belangrijke aandachtspunten meegegeven in de vorm van syndicale tips.

2. Syndicale ervaringen
Het tweede deel is een aanzet naar een vakbondsanalyse van IAO. Op basis van ervaringen van delegees en secretarissen wordt IAO bekeken door een syndicale bril. Er wordt stil gestaan bij de kansen en uitdagingen van IAO. Ten slotte wordt IAO in een historisch perspectief geplaatst.

3. Syndicale tools
Deel drie is een verzameling van syndicale tools. Ze helpen om IAO te herkennen, te analyseren en om een vakbondsstrategie uit te werken. In principe kan men meteen met het derde deel van de werkmap aan de slag, maar er wordt sterk aangeraden om eerst door de andere delen te bladeren zodat je de nodige inzichten en achtergrond over IAO meepikt.

De tools en instrumenten in deel drie zijn eigenlijk een must voor wie in zijn onderneming geconfronteerd
wordt met IAO. Het spreekt vanzelf dat ze niet alle tien even relevant zullen zijn voor jouw situatie.
Kies er een (of meerdere) die voor jou het meest zinvol en toepasbaar lijkt en ga daarmee aan de slag.

Er worden geen kant en klare oplossingen aangeboden. De context per bedrijf is te verschillend daarvoor. Veel
hangt af van het soort bedrijf: een productiebedrijf veronderstelt een heel andere werkomgeving dan
bijvoorbeeld een bank. Ook de onderlinge verhoudingen kunnen veel verschil uitmaken: is de relatie
tussen de collega’s goed? Bestaat er een goede band met de werkgever? Zijn zaken bespreekbaar? En
zeker ook: hoe ziet de syndicale context er uit? Is er een sterke vertegenwoordiging? Werken de verschillende
vakbonden goed samen? Al deze factoren – en hun onderlinge samenhang – hebben invloed
op de werking binnen je onderneming en vragen dan ook om een aanpak op maat.

Beschikbaarheid 

Deze werkmap werd ontwikkeld door het ABVV, ACV, ACLVB en de Universiteit van Antwerpen, met middelen van het Europees Sociaal Fonds. De werkmap staat gratis ter beschikking.