Vragenlijst/Checklist arbeidsinhoud

Vragenlijst/Checklist arbeidsinhoud

0
Nog geen stemmen
Arbeidsorganisatie
Checklist
Gratis
Beschrijving 

Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Aanpak 

De checklist arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen.

  • autonomie
  • afwisselende taken
  • volledigheid
  • contact & samenwerking
  • organiserende taken
  • informatievoorziening
  • kort cyclisch werk

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.