Expert aan het woord: Pascale Peters over technostress

0

In deze vierde 'vraag & antwoord' blog gaan we verder in op het topic technostress. We stellen een aantal vragen  Pascale Peters, universitair hoofddocent bij de Faculteit Bedrijfskunde, Instituut voor Management, van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze promoveerde in april 2000 aan de Universiteit Tilburg. Haar onderzoek richt zich tegenwoordig o.a. op de balans tussen werk en zorg en flexibele werkarrangementen, met name nieuwe manieren van werken zoals telewerken.

 

 

1. Zorgt Het Nieuwe Werken er voor dat medewerkers steeds meer last hebben van technostress?

Ik denk dat technologische ontwikkelingen enerzijds een uitkomst zijn voor mensen die hun tijd nu zelf kunnen indelen en via technologie kennis kunnen delen die voorheen veel moeilijker te delen was. Thuiswerken bijvoorbeeld, wat ook door meer technologie mogelijk is, kan er voor zorgen dat mensen meer flow en bevlogenheid ervaren, en af en toe thuiswerken zorgt er voor dat mensen meer kunnen reflecteren op hun werk, omdat ze minder gauw afgeleid worden door dingen op kantoor. Thuiswerken gebeurt ook vaak om deadlines te halen. Er is dus een groot aantal voordelen te bedenken bij de voortschrijdende technologie. Anderzijds is het inderdaad zo dat veel mensen door de mogelijkheid om 24 uur per dag, alle dagen van het jaar informatie te ontvangen, in toenemende mate info stress kunnen ervaren. Er is immers steeds meer informatie beschikbaar en er is geen excuus dat je die niet had kunnen gebruiken.

 

2. Wat kunnen we uit uw onderzoek leren over het voorkomen en verhelpen van technostress?  Welke factoren hebben een impact?

Ik zou werknemers aanbevelen om hun flexibiliteit zo te benutten dat het hen helpt om werk en privé goed te combineren. Thuiswerken bijvoorbeeld heeft de potentie om een betere balans tussen werk en privé te creëren. Bij bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd ervaren veel werknemers dat ze beter hun werk en privé kunnen combineren, ondanks dat ze langere uren maken. Om dit echter optimaal te doen kan je beter blokken tijd afbakenen die je gericht gebruikt voor werk of voor andere zaken, zodat je werk en privé niet continue door elkaar heen laat lopen, want dan ben je moe van het switchen tussen activiteiten en ben je wellicht minder productief dan wanneer je je aandacht richt. Verder zou ik adviseren niet te lang door te werken, omdat je dan niet je nachtrust kunt krijgen. Maar soms kan het een uitkomst zijn, dus een beetje flexibel omgaan met je eigen richtlijnen helpt ook om zaken in betere banen te leiden.

 

3. Als u teamleiders één gouden tip zou mogen geven over het omgaan met technostress bij hun teamleden, wat zou u hen dan vertellen?

Oei, het mag er maar 1 zijn? Ik zou eerlijk gezegd een combinatie van strategieën kiezen. Mochten mijn werknemers niet weten waar ze bepaalde informatie kunnen vinden, zou ik stimuleren dat collega’s elkaar kunnen helpen om de zoekskills te ontwikkelen of zou ik kijken of ik een cursus kon aanbieden. Ik zou mensen die technostress ervaren ook de kans geven om thuis te werken, zodat ze de rust kunnen krijgen om de benodigde informatie te verzamelen die ze bijvoorbeeld voor een project nodig hebben, deze op een rijtje te kunnen zetten en hierop rustig te kunnen reflecteren. En als ze dan thuiswerken, zou ik voorstellen dat ze in principe hun tijd in duidelijke blokken moeten indelen, zodat ze zich echt kunnen focussen om de informatie te gebruiken voor hun werk. Integreren van werk en nietwerk is handig als het moet, maar voorkomen is beter!

 

 

Published/accepted academic and reviewed publications (selection)

Vinkenburg, C. J., Van Engen, M. L., & Peters P. (2015). Promoting new norms and true flexibility: Sustainability in combining career and care. In A. de Vos & B. van der Heijden. Handbook of Research on Sustainable Careers. Aldershot, UK and Brookfield, US: Edward Elgar Publishing.

Heijden, B.I.J.M. van der, Peters, P. & Kelliher, C. (2014). New ways of working and employability. Towards an agenda for HRD. In R.F. Poell, T.S. Rocco & G.L. Roth (Eds.), The Routledge companion to human resource development (pp. 542-551). London, UK: Routledge.

Peters, P., Poutsma, F., Heijden, B.I.J.M. van der, Bakker, A. & Bruin, T. de (2014). Enjoying new ways to work: An HRM process approach to study flow. Human Resource Management, 53(2), 271-290.

Peters, P., Kraan, K., & Van Echtelt, P. (2014). Het Nieuwe Werken en Burn-out. In P. van Echtelt (2014). Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken (pp. 33-39). Den Haag: SCP.

Peters, P., Kraan, K. & Echtelt, P. van (2013). Floreren onder condities van Het Nieuwe Werken: minder burn-out, meer toewijding? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3(29), 304-321.

Peters, P. & Wildenbeest, M. (2011). A Study into Conditions under which Teleworkers Experience Flow and Exhaustion. In C. Kelliher & Richardson, J. (2011). New Ways of Organizing Work: Developments, Perspectives and Experiences (pp. 122-139). New York/London: Routledge.

Peters, P., Bruijn, de, T., Bakker, A. & Heijden, B. van der (2011). Plezier in Het Nieuwe Werken. Tijdschrift voor HRM. Themanummer Nieuwe vormen van Werken, W. De Lange, P, Peters & H. Van der Heijden (eds.) 14(1), 31-47.

Peters, P. & Wildenbeest, M. (2010). Telewerken als hulpbron: Een vergelijking van flow en uitputting tussen marginale en substantiële telewerkers. Gedrag & Organisatie, 23(2), 97-117.

Peters, P. & Heusinkveld, S. (2010). Institutional Explanations for Managers’ Attitudes towards Telehomeworking. Human Relations, 63(1), 1-29.

Peters, P, Dulk, L., den & Ruijter, J. de (2010). May I work from home? Views of the employment relationship reflected in line managers’ telework attitudes in six financial-sector organizations. Equality, Diversity and Inclusion: An international journal, 29(5), 517-531.

Peters, P. (2010). Telewerken: een overzicht van onderzoek, cao-ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. In G. Bruinsma (ed.). OR Handboek, Kluwer. De nieuwe werknemer: trends in arbeidsvoorwaardenbeleid (pp. 141-159). Alphen aan den Rijn: Kluwer business.

Peters, P., Dulk, den, L. & Lippe, T.van der (2009). The Effects of Time-Spatial Flexibility and New Working Conditions on Employees’ Work-Life Balance: The Dutch Case. Special issue edited by J. Haar, Community, Work & Family, 12(3), 279-298.